dcsimg

Sista chansen att tycka till om bostäder längs Tavelsjövägen

Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte

Nu är förslaget på cirka 80 bostadsrätter utmed Tavelsjövägen på granskning. Då har du din sista chans att tycka till.

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Besqab fyra nya bostadshus med cirka 80 bostäder på delar av skogssluttningen längs Tavelsjövägen. I botten av husen finns möjlighet till lokaler för så kallat centrumändamål, det innebär till exempel butiker eller kontorslokaler. Mellan de mittersta husen planeras en garagebyggnad för att lösa parkeringen för de nya bostäderna och ovanpå garaget finns möjlighet för en grön bostadsgård. 

Nu är förslaget ute på så kallad granskning. Då har du möjlgihet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara, och hur detaljplanen påverkats. Det är också sista chansen att tycka till om förslaget. 

Några av de förändringar som gjorts efter de många synpunkter som kom in under samrådet i våras är: 

  • Garagebygget har minskat och ändrat placering för att kunna bevara fler tallar.
  • Husens utseende har justerats, med bland annat ljusare bottenvåningar.
  • En ny elnätstation längs Årstavägen har tillkommit för att tillgodose elförsörjningen.

Ta del av förslaget

Förslaget visas den 25 september - 23 oktober i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Du kan även ta del av förslaget och alla övriga handlingar i Bygg- och plantjänsten. Klicka här för att komma dit.

Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligen till stadsbyggnadskontoret senast den 23 oktober 2019. Ange ärendets diarienummer Dp 2017-06795.

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
eller e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Bild: Arkitektstudio Witte
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Läs mer om projektet

Uppdaterad