dcsimg

Fokus Skärholmen i Kommunfullmäktige

Fokus Skärholmen omfattar Skärholmens stadsdelsnämndsområde där Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng ingår.

Den 2 september fattade kommunfullmäktige beslut om tre ärenden som rör Fokus Skärholmen; reviderat inriktningsbeslut, genomförandebeslut Mälaräng och antagande av detaljplan Sätra 2:1 (Mälaräng).

Inriktningsbeslut för 16 projekt och ca 6500 bostäder

I september 2017 fattades ett inriktningsbeslut för Fokus Skärholmen och nu ett reviderat sådant. Beslutet gäller sammanlagt 16 pågående plan- och genomförandeprojekt i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Sammanlagt utreds förutsättningar för cirka 6 500 bostäder inom ramen för inriktningsbeslutet.

Delprojektet Sätra Centrum, som omfattar en omdaning av centrum och bland annat 415 nya bostäder, har lagts till de ursprungligen 15 projekten, för att ingå i det reviderade inriktningsbeslutet. Ett separat inriktningsbeslut för Sätra centrum fattades av exploateringsnämnden den 14 juni 2018, vilket exploateringsnämnden beslutat ersätts av det reviderade inriktningsbeslutet för Fokus Skärholmen.

Klartecken för Mälaräng

Mellan Bredäng och Mälarhöjden ligger Mälaräng, ett av de större projekten inom Fokus Skärholmen. Här är det tänkt att trafikplatsen intill E4/E20 ska omvandlas. 1100 bostäder, en skola (årskurs F-9), en fristående förskola, förskolelokaler och lokaler för centrumändamål i bottenvåningar på flerbostadshus planeras. Även lokaler för centrumändamål och för handels- och småindustriytor vid Södertäljevägen ingår. Genomförandebeslut och antagande av detaljplanen för Mälaräng har nu fattats.

Vill du veta mer?

Titta på webbsändningen där frågorna diskuteras av politiker.  
Titta på webbsändningen från Kommunfullmäktige 2 september 2019.
Fokus Skärholmen behandlas under ärende 30, 31 och 32.

Ta del av ärenden och dokument som behandlades på mötet. 
Samtliga ärenden och dokument som behandlades i Kommunfullmäktige 2 september 2019.

Läs mer

Uppdaterad