Markundersökning på nuvarande skolgården vid Bergholmsbacken

Onsdagen den 11 september, cirka klockan 9-17, kommer geokonsulter att utföra markundersökningar i Bergholmsbacken.

Undersökningarna utförs av Pöyry Sweden AB inom ramen för projektet Bergholmsbacken.

Entreprenören kommer hålla till i södra delen av den nuvarande skolgården. De har med sig en geoteknisk borrigg i storlek som en personbil. Arbetet utförs klockan 9-17 och beräknas ta en arbetsdag.

Uppdaterad