dcsimg

Samråd om förskola i Tensta

Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse. Föskolan är vit med gula fönsterramar.
Vy från nordöst, över föreslagen bebyggelse (Niras arkitekter).

Välkommen att lämna dina synpunkter på planförslag för fastigheten Tisslinge 2 vid Gullingeplan i Tensta. Förslaget gör det möjligt att ersätta nedbrunnen förskola med en ny. Du kan lämna dina synpunkter fram till 15 oktober 2019.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att en ny förskola med 5 avdelningar, cirka 90 platser, kan byggas på platsen där en tidigare förskola legat.

Planområde

Förslaget berör fastigheten Tisslinge 2 i Tensta. Stockholms stad äger all mark inom planområdet. Marken upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 3 september – 15 oktober 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad