dcsimg

Samråd om schakt för brandgas vid Sätra varv

Förbifart Stockholm, under marknivå, i ljusgrön färg. Föreslaget brandgasschakt samt betongtunnel i lila och mörkgrön färg. Bild: Trafikverket.

Välkommen att lämna dina synpunkter på planförslag för del av fastigheterna Båtvaggan 1 och Sätraskogen 2:1 vid Sätra varv i Sätra. Förslaget gör det möjligt att bygga ett branschakt för Förbifart Stockholm. Du kan lämna dina synpunkter fram till 29 oktober 2019.

Förslag till detaljplan

Planförslaget ska göra det möjligt att bygga ett brandgasschakt för Förbifart Stockholm. Byggnaden placeras i anslutning till befintlig arbetstunnel som ansluter till Förbifart Stockholm och mynnar vid Sätra varv.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 17 september – 29 oktober 2019 i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad