dcsimg

Tyck till om maskinhall vid Rågsvedsvägen

Illustration: Veda arkitekter
Illustration: Veda arkitekter

Nu har du chansen att tycka till om planerna på en verksamhet för maskinuthyrning söder om Rågsvedsvägen.

Stockholms stad planerar tillsammans med entreprenören Itex Rental för en verksamhet för maskinuthyrning söder om Rågsvedsvägen. Syftet är bland annat att skapa nya arbetsplatser i söderort.

Nu går förslaget ut på så kallat samråd där du ges möjlighet att tycka till. 17 september - 29 oktober är samrådstiden, och torsdagen den 3 oktober håller staden ett samrådsmöte i Rågsveds folkets hus. Då kan du se förslaget i sin helhet, ställa frågor och lämna synpunkter. Du kommer även kunna ställa frågor om och lämna synpunkter kring förslaget på en snabbmatsrestaurang vid Rågsvedsvägen.

Samrådsmöte

Var: Rågsveds folkets hus, Rågsvedstorget 11.
När: Torsdagen 3 oktober klockan 17.30-19.30.

Kan du inte komma på mötet?

Förslaget visas i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 2 under samrådstiden 17 september 2019 - 29 oktober 2019.
All information om planerna finns även på www.stockholm.se/detaljplaner.

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget senast den 29 okober. Ange ärendets diarienummer 2014-10219 och skicka till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
eller e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Den föreslagna verksamheten vid Rågsvedsvägen. Illustration: Vedaarkitekter
Den föreslagna verksamheten vid Rågsvedsvägen. Illustration: Vedaarkitekter
Ungefärligt planområde markerat i rött.
Ungefärligt planområde markerat i rött.
Situationsplan över planområdet.
Situationsplan över planområdet.

Läs mer om projektet

Uppdaterad