Fågeltorn på gång till Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat har redan fått sina fyra nya groddammar. Nu är slutligen även fågeltornet på plats.

Våren 2020 blev fyra nya dammar för groddjur och andra arter, brygga och spångar klara i Rågsveds naturreservat. Schaktmassorna från arbetet har formats till låga kullar i närheten av varje damm, och i en av kullarna ordnas en övervintringsplats för groddjur.

Reservatet har nu till slut även fått sitt efterlängtade fågeltorn. Ett cirka fyra meter högt torn där man kan skåda fåglar eller annat i reservatet. Tornet har blivit försenat i omgångar men är nu på plats vid vattnet öster om Snösätra industriområde. Det planeras för en invigning av tornet, mer information om det kommer inom kort.

Fågeltornet och groddammarna är så kallad grönkompensation för det skogsparti som bebyggs när det skapas 108 hyresrätter på Bjursätragatan. Grönkompensation innebär att staden i någon form kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder. Exploateringskontoret har i budgetuppdrag att utveckla modellen för grönkompensation och det arbetet pågår till och med 2021.

1. Damm 2. Damm, brygga och spång 3. Damm och spång 4. Damm 5. Fågeltorn
1. Damm 2. Damm, brygga och spång 3. Damm och spång 4. Damm 5. Fågeltorn

Kontakt

Kibria Azad Khan

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad