dcsimg

Groddammar och utkikstorn i Rågsveds naturreservat

Bild: Urbio
Bild: Urbio

Nu har Rågsveds naturreservat fått fyra nya fyra groddammar.

Under hösten 2019 startade staden byggandet av fyra dammar för groddjur och andra arter, brygga och spångar i Rågsveds naturreservat. Nu är de färdiga. 
Schaktmassorna från arbetet har formats till låga kullar i närheten av varje damm, och i en av kullarna ordnas en övervintringsplats för groddjur. Under året blir det även ett utkikstorn vid en av dammarna. På bilden här nedanför kan du se var dammar, utkikstorn, spångar och brygga kommer att placeras.

Groddammarna är så kallad grönkompensation för det skogsparti som bebygggs när det skapas 108 hyresrätter på Bjursätragatan. Grönkompensation innebär att staden i någon form kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder. Exploateringskontoret har i budgetuppdrag att utveckla modellen för grönkompensation och det arbetet pågår till och med 2021.

För fler frågor om groddammarna:
Johanna Stjernström, byggprojektledare: johanna.stjernstrom@stockholm.se

1. Damm 2. Damm, brygga och spång 3. Damm och spång 4. Damm och utkikstorn
1. Damm 2. Damm, brygga och spång 3. Damm och spång 4. Damm och utkikstorn

Uppdaterad