dcsimg

Många tyckte till i enkät om Hässelby

Hässelby värmeverk, foto Lennart Johansson.
Flygvy över Hässelbyverket med omnejd. Foto Lennart Johansson.

Närmare 900 Hässelbybor deltog i Stockholms stads enkät om området kring Hässelbyverket tidigare i år. Svar som nu blir vägledning i arbetet med att utforma det nya bostadsområdet på platsen.

Hässelbyverket är föråldrat och planeras att rivas för att lämna plats åt ett nytt bostadsområde för mellan 1000 och 1500 bostäder. För att få veta hur området kring verket används idag och vad de som vistas där tycker om det genomförde staden en webbenkät.

Området är populärt, bad, fiske, promenader, picknic eller bara att uppleva lite lugn och ro är några av de aktiviteter som återkommer i svaren. I enkäten gick det också att ange vilka favoritplatser man har och som känns trygga samt vilka platser som upplevs som otrygga. Något som ofta sammanföll, säger Karolina Embring, stadsplanerare.

– Vi blev förvånade över hur välanvänt stråket förbi verket är och hur olika stråket uppfattas beroende på tid på dygnet: så negativt kvällstid och så positivt dagtid. Bra information för oss så att vi kan arbeta med trygghetsskapande åtgärder till exempel. Främst kommer vi att använda svaren när vi utvecklar och gestaltar parker och stråk.

Närmare 10 000 svar
Totalt lämnades 9984 svar om hur man upplever platsen och 2589 markeringar om färdväg och favoritplatser respektive otrygga platser. Promenadstråket mellan Maltesholmsbadet och Hässelbybadet är en av de mest uppskattade platserna som många värnar om.

Otryggheten handlar främst om att platsen anses vara ödslig och dåligt upplyst kvällstid och att de ofta är skräpigt. Andra populära platser är Hässelbybadet och skogsområdet ovanför badet. Men också de platserna upplevs som otrygga under kvällstid.

Det fanns också möjlighet att tycka till om vad man saknar eller vill se mera av. Många vill se mer sociala mötesplatser där man till exempel kan ta en fika äta en bit mat eller ha möjligheten till aktiv fritid som kajakpaddling, båtliv men också avkoppling och rekreation.

Flera idrottshallar och möjligheter till föreningsliv och motion efterlystes också. Dessutom fanns en skatepark, boulebanor och odlingsmöjligheter på önskelistan. Frågan om bättre belysning återkom även här men också fler mataffärer. Relativt många vill att kollektivtrafiken förbättras och en stor andel är även oroade över hårt belastade vägar.

Förslaget snart på samråd
I början av nästa år finns det ytterligare en möjlighet att tycka till om området. Då går detaljplanen ut på samråd. Under samrådstiden finns möjlighet till insyn och att lämna synpunkter. Genom samrådet får de som bor i staden och stadsplanerare tillfälle att träffas, lära av varandra, utbyta idéer och synpunkter. Även myndigheter och organisationer får möjlighet att lämna synpunkter. När samrådstiden är över arbetas synpunkter och förslag in i detaljplanen.

– Just nu tar vi fram samrådshandlingar inför samrådet som planeras i februari 2020. De största utmaningarna som vi ser i det här projektet är hur vi tar vara på och lyfter fram värdena i en industriell och storskalig kulturmiljö och samtidigt åstadkommer trygga, bra och attraktiva boendemiljöer. De stora höjdskillnaderna är också en stor utmaning, både vad gäller tillgänglighet, vägdragningar och utformning av bebyggelse, säger Karolina Embring.

Se en sammanfattande presentation av enkätsvaren här:

Uppdaterad