dcsimg

Kontorshus i Starkströmmen rivs – ersätts av nytt datacenter med energiåtervinning

I etapp Starkströmmen i Norra Djurgårdsstaden pågår rivning av ett kontorshus. På platsen kommer Bahnhof bygga ett nytt datacenter som blir Stockholms största serverhall. Serverhallen ska leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät, där den används till uppvärmning av bostäder och varmvatten.

Intill Bahnhofs nya datacenter ska Ellevio AB bygga en elnätstation som kommer att stå för elförsörjningen.

Serverhallar genererar stora mängder spillvärme, i det här fallet ligger värmekapaciteten på minst 21 megawatt/år. Den värmeåtervinningen som Bahnhof AB utvecklat tillsammans med Stockholm Exergi AB tar tillvara på värmen.

Byggstart för Bahnhofs datacenter och Ellevios elnätstation är beräknad till slutet av 2019 eller början av 2020. Datacentret och elnätstationen ska vara klar under 2021.

Rivningsarbeten startade under juni 2019 och beräknas pågå till oktober 2019. Mer om arbetena

I direkt anslutning till kommande datacenter och elnätsstation finns det ytterligare ett kontorshus som ska rivas och ersättas med en driftdepå samt en ny byggnad.  Rivningsarbetena beräknas starta cirka hösten 2020.

Mer om:
Bahnhofs datacenter
Ellevios elnätstation

 

Uppdaterad