dcsimg

Samråd om nya bostäder i stadsdelen Solhem

Illustration som visar vy från Värsta allé. Illustrationen visar mötet mellan den nya och gamla bebyggelsen.
Vy från Värsta allé. Bild: Arkitema Arkitekter

Lämna dina synpunkter på förslaget som gör det möjligt att bygga cirka 165 bostäder. Du kan lämna dina synpunkter fram till 12 november 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget ger möjlighet till flerbostadshus med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningarna. Förslaget möjliggör även ett höghus med 15 våningar som ska utgöra ett landmärke vid Spånga station. Cirka 165 lägenheter och cirka sex LSS-lägenheter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Förslagets diarienummer: 2017-05974

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 1 oktober 2019 –12 november 2019 på Stadsbyggnadskontoret, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas också på Spånga bibliotek, Värsta allé 12, de tider då lokalen har öppet.

Välkommen på samrådsmöte 17 oktober

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls torsdag den 17 oktober 2019. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Tid: 18.00-20.00
Plats: Spånga församlingshus, Värsta allé 1, Spånga.

Läs mer om projektet

Uppdaterad