dcsimg

Samråd om Telestaden i Farsta

Mårbackastråket
Mårbackastråket

Planen för den nya stadsdelen i det före detta televerksområdet är på samråd, med samrådsmöte 7 november och 12 november. Du kan lämna dina synpunkter på planerna fram till och med 26 november 2019.

Förslaget innebär i korthet en ny stadsdel med cirka 2000 bostäder, två skolor och fem förskolor. Merparten av befintlig bebyggelse bevaras. Under samrådstiden kan du ta del av förslaget och lämna synpunkter.

  • Samrådstid: 8 oktober - 26 november 2019.
  • Samrådsmöte: 7 november samt 12 november 2019, kl. 16:00 – 20:00 i Telestaden, Mårbackagatan 11, Farsta.

Under samrådsmöten kan du se förslaget i sin helhet samt ställa frågor till ansvarig stadsplanerare och lämna synpunkter.
Förslaget i sin helhet

Visionsbilder

Flygvy över Telestaden
Flygvy över Telestaden
Illustrationsplan över Telestaden
Illustrationsplan över Telestaden
Ågesta broväg som stadsgata
Ågesta broväg som stadsgata
Mårbackastråket
Mårbackastråket
Mårbackaparken
Mårbackaparken
Teletorget
Teletorget

Uppdaterad