dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 47

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 47. Ny information står i kursiv text.

Under jul pausas arbetet i många delar av projektet. Borrningarna och sprängningarna i Katarinaberget pausar mellan 23 december – 1 januari. Betongarbetena på Södermalm och i Gamla stan kommer också att stå still större delen av tiden under dessa veckor.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

Transporter av bergmassor sker nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

I arbetsområdet bakom den tillfälliga t-baneentrén kommer gjutningar att utföras nattetid nästa vecka onsdag – torsdag (27-28 november). Det beräknas inte bullra särskilt mycket men betongbilar kommer att köra in och ut från området.

Den gamla gångbron mot bussterminalen kommer att lyftas bort nattetid under några nätter denna vecka (20-22 november). Gångvägen måste stängas av under lyften och detta påverkar trafikflödet för mycket för att göras dagtid. Vissa arbeten med att skära loss bron, i delarna närmast den nya gångvägen, utförs också nattetid. Det blir även arbeten under två nätter nästa vecka.

Helgarbeten

Gjutningsarbeten nedanför Södermalmstorg och Katarinavägen kommer framöver att pågå även helger klockan 07-19. Det är inte några bullrande arbeten.

Borgmästartrappan renoveras

Trappan är stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Åter igen pågår bullrande arbeten, men i mindre omfattning än tidigare. I början av 2020 kommer det att bli en period med mer bilning vilket innebär buller. Det kommer då pågå cirka en månad.

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

I vänthallen går framdriften västerut och i ankomsthallen går man både österut och västerut. Sprängningarna görs på det sättet att man spränger ut ett mindre parti berg, ett pilothål, och sedan spränger ut området runt pilothålet.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Strax söder om själva terminalen, nära tunnelbanan är det fortsatta sprängningar med korta salvor, cirka 1 meter per salva.

Framdriftskarta

Kartan uppdaterad 2019-11-04

Ungefärlig placering av borrmaskiner och planerad framdrift kommande tre månader.
Klicka här för högupplöst karta. 

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbetet med sprängningarna för infartsrampen till bussterminalen är nu i slutfasen. I december börjar vi spränga oss in i berget från detta område. Efter årsskiftet planeras betongarbeten att ta vid inom arbetsområdet ute på Stadsgårdsleden.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. Inne på detta arbetsområde kommer ett schakt att sprängas ut hela vägen ned genom berget till bussterminalen.

Inom kort är vi klara med de stödväggar som borrats och förankrats i marken. Inom någon vecka ska det schaktas ner till berg innan sprängningsarbetena tar vid. Starttiden för sprängningarna vid Klevgränd beräknas till efter årsskiftet.

De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Arbetsområdet vid Glasbruksgatan/Klevgränd. Foto: Jenny Simonson

Arbeten vid Katarinagaraget

Vid tunnelöppningen på Katarinavägen har betongen ovanför tunnelmynningen bilats bort. Nästa moment här är att ta bort asfalten på marken utanför. Detta kommer inte att bullra lika mycket som bilningen.

Inom några veckor kommer även sprängningar ovan jord för en kulvert att utföras innanför tunnelmynningen och ut mot gatan. De kommer att påminna om de sprängningar som utfördes vid Katarinavägen under 2017 och 2018. Det vill säga varsamma och korta sprängningar. Dessa sprängningar kommer att ske på fasta tider och beräknas pågå i cirka 2-3 månader.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Nu pågår återuppbyggnaden av Lokattens trappor.

På Stadsgården, nedanför trappan, utförs betongarbeten för en evakueringstunnel som kommer höra till bussterminalen.

På Katarinavägen, ovanför trappan, gräver vi en del och skär sponter. Detta låter kan vid enstaka tillfällen låta en del.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Förberedningar inför demontage av gångbroar pågår. Vecka 45 börjar den nya ställningsbron att byggas bredvid gångbron som går till den tillfälliga bussterminalen.

Efter årsskiftet, preliminärt med start vecka 2, kommer en hel del blästringsarbeten att utföras i Katarinaschaktet. Det innebär att man ruffar upp ytan på betongen så att tätskiktsmattorna sedan fäster ordentligt. Blästring är en bullrande arbetsmetod, men entreprenören kommer att sätta upp tält runt arbetena för att minimera bullret.

Ersätta gångbroar mellan Ryssgården, Katarinavägen och bussterminalen

För att komma vidare i gjutningsarbetena måste dagens gångbroar tas bort. För att lösa detta finns nu en temporär bro på plats. Den gamla gångbron sågas/skärs loss under de kommande två veckorna. De flesta arbetena utförs dagtid, men lyften sker nattetid. Även skärning kan komma att utföras nattetid, då riskabla moment kommer behöva utföras nära gångvägen.

Även bron mellan Katarinavägen och Ryssgården förflyttas då vi måste komma åt och börja bygga upp grunden till den nya gatan. Denna lösning gäller till januari 2020. Då kommer gång- och cykelvägen flyttas till andra sidan Katarinavägen, alltså längs med bergssidan. Där kommer då den nya grunden för Katarinavägen stå färdig för passage.

Nu har arbetet börjat med att montera ner gångbroarna över Katarinavägen.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron och Slussplan pågår främst gjutningar för de nya konstruktionerna och även en del schaktningsarbeten vid Slussplan. 

I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

Vid Munkbrokajen pågår pålningsarbeten.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Inom kort kommer ledningsarbeten att börja utföras tvärs över Söder Mälarstrand i höjd med Guldfjärdsplan vilket kommer innebära några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Infart från Södermalmstorg till Guldgränd åter öppet för motorfordon

Arbetsområdet vid Hilton kräver fortsatt omledning av trafiken vid hotell Hilton. Nu har vi dock kunnat minska på arbetsområdet så att biltrafik åter kan komma in till Guldgränd via Södermalmstorg.

Dagens lösning kommer att gälla fram till mars 2020.

Arkeologi

Under vägbron mellan Gamla stan och Södermalm, i det så kallade Slussengaraget, har nu arkeologiska utgrävningar börjat. Dessa görs redan nu för att rivningsarbetena ska gå fortare när denna bro ersatts av den nya huvudbron. Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad