dcsimg

Gångbroarna över Katarinavägen byts ut

Från måndag den 11 november kommer gångvägarna kring Katarinavägen och bussterminalen att förändras. Gångbroarna byts ut mot tillfälliga konstruktioner i samband med att Katarinavägen färdigställs.

Den första förändringen sker på måndag den 11 november. Då stängs en del av cykelbanan på bron mellan Ryssgården och Katarinavägen av. På en sträcka om cirka 30 meter kommer gång- och cykeltrafiken att dela på ytan. Cyklister cyklar på de gåendes villkor.

I början av nästa år kommer resten av bron mellan Ryssgården och Katarinavägen att försvinna. Då flyttas gång- och cykeltrafiken över till andra sidan Katarinavägen. Ni kommer då att gå längs med bergväggen.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Den 18 eller 19 november kommer gångbron mellan Ryssgården och bussterminalen att bytas ut mot en temporär ställningsbro bredvid den som finns idag. Bron kommer att vara lika bred som dagens bro, det vill säga cirka 8 meter. Den kommer däremot inte att ha något tak, detta för att den måste vara flyttbar. I början av februari 2020 flyttas ställningsbron till nytt läge, ungefär till där dagens gångbro ligger.

Alla dagens gångbroar kommer att vara borta runt februari 2020. Då tas även förbindelsen bort mellan Katarinavägen och bussterminalen, genom gången vid McDonalds. Då kommer man att få gå vägen via torget för att ta sig till Stadsgården eller bussterminalen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad