Markundersökningar på Nytorps gärde

Rosa markering visar området där markundersökningar utförs.

Under vecka 48 och 49 utförs markundersökningar på Nytorps gärde. Arbetet utförs av ELU konsult AB på uppdrag av Stockholms stad.

Undersökningarna består av enklare provborrningar i marken på ett flertal utvalda punkter. Proverna tas med en borrbandvagn, en maskin som borrar i marken och tar upp prover så att jorden kan undersökas. 

Markundersökningarna är en del i stadsutvecklingsprojektet Nytorps gärde. Här utreder staden förutsättningarna för cirka 600 bostäder, tre förskolor, en idrottshall, en livsmedelsbutik och utveckling av parken.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Markundersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Ett förslag till detaljplan planeras att gå ut på samråd i slutet av 2020.

Läs mer om Nytorps gärde

Uppdaterad