dcsimg

Stockholms stad häver avtalet gällande Gasklockan med Oscar Properties

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit. Oscar Properties har varit i dröjsmål med betalning av köpeskillingen (på 591 779 428 SEK) sedan 31 oktober 2019. Stockholms stad häver därför överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hjorthagen 1:2 med flera, med omedelbar verkan. Försäljning av före detta Gasklocka 4 och tomträttsupplåtelse av före detta Gasklocka 3 kommer inte att ske till Oscar Properties.

Om Gasklockan

Huset Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden ska bli ett landmärke. Enligt detaljplanen ska ett cirka 90 meter högt hus med cirka 300 bostäder byggas där den rivna Gasklocka 4 tidigare stod och kulturella verksamheter är planerade där fackverket från före detta Gasklocka 3 står idag. Det finns en byggrätt och detaljplanen har vunnit laga kraft. Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses.

Uppdaterad