dcsimg

Vad händer på bygget?

Stora grushögar, svängande kranar och många materialleveranser. Det är än så länge det vi ser av bygget av Norra Stationsparken med sitt stora underliggande garage. Men vad händer egentligen? Följ med ut på bygget.Stefan Granlund, byggledare i Stockholms stads projektorganisation, visar runt på den inhägnade byggarbetsplatsen. Ovanpå vägtunnlarna för E4/E20 och järnvägstunneln för Värtabanan, ska det byggas ett flertal nya hus, en stor park och ett garage. Av detta ser vi idag taket på infarten till garaget och grundläggningen av Erik Wallins bostadshus samt Folkhems trähus.

Området håller nu på att fyllas upp med ett så kallat "lättfyllnadsmaterial". Det ser ut som vanliga stenar, men stenarna väger en bråkdel av ett riktigt stenmaterial. Lättfyllningen är ett material tillverkat av skumglas, som numera är ett vanligt material för uppfyllnad av mark, speciellt där man vill ha så liten belastning på underlaget som möjligt. I denna etapp kommer 25 000 m3 lättfyllnadsmaterial att läggas ovanpå vägtunnelkonstruktionen. På sina djupaste ställen är det ett fyra meter djupt lager.

Ett omfattande arbete med ledningsdragning för vatten, avlopp, värme, kyla, sopsug förbereds. Stockholm Parkering jobbar med att färdigställa P-huset som ska rymma över 1000 bilar för de som bor i området, jobbar eller är besökare. Och så småningom anläggs torget Hagaplan, gatorna och parken.

Uppdaterad