Försäljning av hotellet vid Östermalms saluhall

Visionsbild hotellet. Tengbom arkitekter 2018.

Byggnaden intill Östermalms saluhall håller på att byggas om till hotell. Hotellet kommer färdigställas under våren 2020 och därefter kommer fastigheterna att säljas, enligt beslut i Stockholms stads fastighetsnämnd.

I projektet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall ingår även att rusta upp och bygga om grannfastigheterna, Riddaren 13 och Östermalm 2:47, på Nybrogatan till ett hotell. Byggnaden på fastigheterna, som tidigare inrymt bland annat kontor, är uthyrd till en hotelloperatör på långt hyresavtal. Hotellet och saluhallen binds samman genom en passage och en glasad innergård med restaurangverksamhet. Bygget av hotellet pågår för fullt och beräknas vara klart våren 2020.

Beslut om försäljning

Idag finns ingen kommunal verksamhet i byggnaden och det planeras inte för någon sådan heller. Stockholm stad bedömer inte att fastigheterna är strategiskt viktiga att äga längre. Genom en försäljning kommer staden att uppnå en mer ändamålsenlig förvaltning och ett bättre nyttjade av resurser. Beslut om att inleda försäljningsprocessen togs tisdagen den 26 november av stadens fastighetsnämnd.

Vad händer nu?

Först ska en genomlysning av fastigheterna genomföras och senare under våren 2020 påbörjas försäljningen, som kommer att ske på öppna marknaden.

Genomförandebeslut planeras till slutet av 2020.

Läs mer om Östermalms saluhall

Uppdaterad