Förslag om markanvisning västra Hagastaden

Serneke Projektstyrning i samarbete med KFUM Central föreslås få en markanvisning för idrottshall, skola, kontor och hotell i västra Hagastaden, inom del av fastigheten Vasastaden 1:16/kvarter 37.

Den föreslagna markanvisningen omfattar nybyggnation av cirka 19 000 m2 kommersiella ytor och cirka 16 000 m2 idrott och skola. Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. Tidigaste byggstart är 2024.

- Markanvisningen är ett viktigt steg i genomförandet av Hagastaden. Genom utbyggnaden tillförs området både nya arbetsplatser, idrottsytor och utbildningsmöjligheter, markanvisningen bidrar på så vis till att uppnå visionen för Hagastaden, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin vid exploateringskontoret.

- Vi är mycket glada för denna viktiga milstolpe i projektet och att staden så tydligt visar att man vill vara med och förverkliga detta projekt. Det kommer innebära ett viktigt tillskott av ytor för idrott- och kultur, men även utgöra en trygg mötesplats i Hagastaden, säger Hans von Uthmann, projektledare KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter och styrelseledamot KFUM Central.

Utbyggnaden inom kvarteret är till viss del beroende av Region Stockholm (FUT) och utbyggnaden av deras anläggningar som tillhör nya tunnelbanan till Arenastaden. Området ligger bredvid Värtabanan.

Ärendet kommer att behandlas på exploateringsnämndens sammanträde den 12 december. Exploateringsnämndens föredragningslista.

En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med Stockholms stad om det utpekade kvarteret.

Uppdaterad