dcsimg

Mälaren stiger och Slussenprojektet förbereder

Vattnet i Mälaren stiger och utflödet från Mälaren sker nu genom dammluckor och slussar på flera olika platser. I nuläget är samtliga luckor och slussar fullt öppna förutom igenom projektet Slussens arbetsområde.

Slussenprojektet förbereder för att släppa på vattnet igenom arbetsområdet från och med onsdag den 18 december kl. 10. I det ingår inte bara att flytta undan personal och arbetsmaskiner utan även att säkra upp pågående arbeten så att dessa kan stå emot det kraftiga flödet som släppas på.

Enligt vattendomen som gäller under tiden som Slussen byggs om ska Nils Ericson slussen och Karl Johan slussen öppnas när vattennivån når 1,19 m. Den senaste tiden har Mälarens vattennivå ökat och överstiger denna nivå. Just nu pågår arbeten i vattenområdet i Saltsjön i direkt anslutning till tappningspunkterna. Dels anläggs erosionsskydd på botten vid Nils Ericson slussen, dels pågår gjutning av bottenstöd för den nya slusskanalen vid Karl Johan slussen samtidigt som arbeten med att ansluta nya ledningar vid Stadsgårdskajen pågår.

Tillfälligt avsteg från kontrollprogrammet

Om avtappning sker då dessa arbeten pågår måste arbetena stoppas samtidigt som det finns risk för att utförda arbeten skadas. Detta skulle medföra stora konsekvenser både avseende högre kostnader och längre utförandetid.

Mot bakgrund av ovanstående har Stockholms stad informerat Länsstyrelsen, Stockholms hamnar, SMHI samt Sjöfartsverket att staden avser att göra ett tillfälligt avsteg från kontrollprogrammet. Avsteget gäller under perioden 11 till 18 december 2019 och innebär att vattnet inte släpps ut vid Slussen innan projektet har säkrat arbetena. Vattendomen innehåller stöd för denna typ av avsteg. Vattennivån bedöms stiga ytterligare någon centimeter till på onsdag och därefter börja sjunka sakta när vatten släpps genom Slussenprojektet.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad