dcsimg

Måsholmen i Fokus Skärholmen antagen

Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för Måsholmen 21 i centrala Skärholmen, den 12 december 2019. Projektet innebär 100 bostäder, 300 arbetsplatser och kultur i en byggnad på Bredholmstorget.

Kontor och bostäder vid Skärholmens gymnasium

Förslaget var på samråd 21 november till 19 december och antas nu, ett år senare. Detaljplanen innehåller ett 21 våningar högt hus, som till viss del står på en lägre byggnad om tre våningar från Portholmsgången. Stockholmshems huvudkontor planerar att flytta hit.

Projektet skapar förutsättningar för liv under dygnets alla timmar och bidrar till ökad trygghet. 

Läs mer:

Uppdaterad