dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 5

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 5. Ny information står i kursiv text.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Vi kommer att gjuta betong i Katarinaschaktet nedanför Ryssgården under tre till fyra söndagar framöver. Arbetena är inte bullrande.

Slussens nya huvudbro monteras - Stadsgårdsleden stängs

Den nya huvudbron är nu färdigbyggd och transporteras till Slussen från Kina. I skrivande stund befinner sig fartyget strax söder om Indien. Du kan följa brons färd från Kina här.

Bron väntas anlända till Slussen i februari 2020. Under cirka två veckor kommer bron sedan att monteras på plats. Från och med fredag 14/2 klockan 22.00 – måndag 2/3 klockan 05.00 är Stadsgårdsleden därför avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen. Läs mer om avstängningen och se alternativa resvägar under avstängningen här.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Förra veckan startade ännu en period med bilning. Den beräknas pågå cirka en månad.

Trappan är stängd och detta innebär att man får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården. Enligt plan kommer rivningar att pågå till slutet av november 2019. Efter nyår kommer det att vara cirka en månads rivning kvar innan bergarbeten startar i början av februari 2020. Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Under vecka 5 kommer följande perioder att vara tysta:

  • Måndag 09:00-10:0, 14:00-16:00
  • Tisdag 08:30-12:30
  • Onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-17:00
  • Fredag 13:00-14:30

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

I ankomsthallen drivs arbetena åt både väster och öster. Västerut kommer det det att gå långsammare med mindre salvor framöver då fronten nu ligger i nära anslutning till Katarinagaraget.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Om ungefär en månad kommer vi också att utföra sprängningar inne i Katarinagaraget. Dessa sprängningar kommer att märkas främst av de som bor i nära anslutning till garaget och beräknas pågå i cirka 3 månader.

Framdriftskarta

Klicka på bilden för att se den högupplöst.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Inom några veckor kommer vi att gå in i berget för att spränga ut in- och utfarten till terminalen. Till en början kommer trafiken på Stadsgårdsleden att stoppas cirka fem minuter i samband med sprängning.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Sporadiskt under vecka 4 och 5 kommer borrning för vajersågning i berget att pågå. Då borras grövre borrhål som tyvärr är mer bullriga. Vajersågningen görs för att ta bort vibrationer från sprängningarna.

Just nu planerar vi för att byta ut planken vid detta område mot ett mer bullerabsorberande plank.

Sprängningarna kommer att pågå under cirka 6 månader. Muren kommer att återställas när arbetena är klara.

Arbetena med ventilationsschaktet så som det såg ut i början av december. Foto: Lennart Johansson

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Återuppbyggnaden av själva trapporna har startat. Montering planeras starta i februari. Det kan bli enstaka kortvariga tillfällen med bullrande arbeten, men inte alls i samma utsträckning som tidigare.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Nu har vi stängt av den ena av de två parallella broarna tvärs över schaktet. Det innebär att delen där cyklister ombeds att leda cykeln förlängs med cirka 20 meter. Det är förberedande arbeten inför omläggningen av gång- och cykeltrafiken till andra sidan Katarinavägen som planeras att äga rum i februari.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron pågår arbeten för att skapa den nya kajen. Gatan förbereds nu inför en trafikomläggning som sker vecka 8-9. Då kommer bil- och cykeltrafiken att flyttas ut närmare vattnet och ett arbetsområde etableras där körbanorna är idag. Gångtrafiken kommer fortsatt att gå längs med husfasaderna.

Vid Skeppsbrons södra ände byggs också ett skyddstält. Däri kommer arbete med tätskikten på den nya betongen att utföras. Det är inget som vi tror kommer att bullra särskilt mycket.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Vid Sjöbergsplan strax öster om tunnelbanebron pågår schaktning och betongarbeten. Denna vecka sker några mindre trafikomläggningar. Alla trafikslag kan fortfarande passera under arbetena, men med något förskjuten vägbana.

Arbeten vid Södermalmstorg

Sedan fredag 13 december har ett nytt arbetsområde etablerats på Södermalmstorg och en liten bit av Hornsgatan. Gång- och cykelvägen längs Stadsmuseets norra gavel har stängts av och två av busshållplatserna har flyttats fram cirka 75 meter. Vi har skrivit en längre nyhet om detta här.

Så här ser gång- och cykelvägarna numera ut på Södermalmstorg.  Avstängningen gäller till 31 mars 2020.

Arkeologi

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad