Årstabergsparken nominerad till pris för bästa landskapsarkitektur

Foto: Åke E:son Lindman

Årstabergsparken är en av fyra nominerade till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Priset delas ut för att uppmärksamma hur viktiga våra offentliga rum är och premiera den bästa landskapsarkitekturen. Vem av de fyra nominerade som vinner presenteras på Arkitekturgalan 10 mars.

Sveriges Arkitekter har idag presenterat de nominerade till 2019 års pris för bästa landskapsarkitektur. En av de fyra nomineringarna går till Nyréns Arkitektkontor för sitt arbete med Årstabergsparken. Uppdragsgivare är exploateringskontoret, Stockholms stad.

- Det är jätteroligt att den fina Årstabergsparken nominerats till Landskapspriset! Genom en mycket god utformning har parkens olika spridda delar länkats samman. Parken ger möjlighet till både fri lek och naturupplevelser och är ett omväxlande och bra komplement till den täta staden på kajen. Vi hoppas att det blir en uppskattad och använd plats, säger Britt Berntsson, ansvarig landskapsarkitekt på exploateringskontoret, Stockholms stad.

Juryns motivering:
Årstabergsparken är en karaktärsfull park med hög kvalitet. Den knyter ihop den otillgängliga naturmark som blev över i exploateringen av Liljeholmen och Årstadal. Projektet sätter fingret på frågan om barns plats i den allt tätare staden – den nya parken på berget kompenserar en brist på grönska och lek i stadsdelarna nedanför. Landskapsarkitekt och beställare har på ett inspirerande sätt förädlat en kuperad terräng till en ändamålsenlig lekpark. Den vackra naturen utvecklas utan att dess karaktär går förlorad. Här finns aktiviteter i alla former för alla åldrar; landskap med rutschbanor, samlingsplatser, lekgläntor, odling, bollytor och mycket mer. Ett nät av gångvägar binder samman tillsammans med en ensemble av minutiöst välgjorda trappor, räcken, möbler och skyltar. Materialpaletten är sammanhållen. Högst upp på klipporna finns utsiktstorn och plattformar med härlig utsikt över omgivningarna. Längs promenaderna smygs finurliga detaljer in. Målade stenar, en trappa uthuggen i berget och enkla träväggar är exempel på lekmöjligheter med skön frihet från det förprogrammerade. Parken har formats med kärleksfull inlevelse i små och stora personers behov av att vara nära naturen och utforska den med alla sinnen. Även naturens mångfald har uppmärksammats med holkar och insektshotell. Bevarade träd och ny växtlighet stärker bergets ekologiska spridning.

Läs mer om Sveriges Arkitekter och priset för bästa landskapsarkitektur:
Sveriges arkitekter, Landskapsarkitekturpriset

Nyréns Arkitektkontors pressmeddelande om nomineringen

Läs mer om Årstadal parkprogram

Uppdaterad