dcsimg

Att bo vid en byggarbetsplats

När det byggs så låter det, dammar och ibland är det avstängt och ganska stökigt. Vi försöker se till så att de som bygger håller sig till de regler som finns och att det ska bli så lite problem som möjligt, för dig som bor i närheten.

Det byggs så det knakar i Stockholm och när staden växer behövs inte bara fler bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafiklösningar - utan också nya mötesplatser. Sedan flera år har arbetet med Slussen varit igång, och det kommer att pågå flera år till.

Slussen byggs om för ett växande Stockholm, för att fler ska kunna resa med kollektivtrafiken och för att fler ska på plats på gator och torg. Slussen ska bli en ny mötesplats att vistas på, med publika byggnader för till exempel kultur, restauranger och kaféer.

Få reda på mer om hur arbetet påverkar och vad vi gör för att underlätta.

Uppdaterad