dcsimg

Fokus Skärholmen nominerade till årets planpris

Flygbild över Vårbergsvägen sett från sydväst. Tovatt Architects & Planners

Sveriges Arkitekter presenterade idag att Fokus Skärholmen nominerats till Planpriset 2019! Priset delas ut för att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel inom svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Vem som vinner av de fyra nominerade presenteras på Arkitekturgalan 10 mars.

Juryns nominering

Med stadsbyggande som hävstång har Stockholms stad satsat långsiktigt för att driva på en positiv utveckling i områden där marknaden tidigare inte visat investeringsvilja. Fokus Skärholmen visar styrkan i förvaltningsövergripande processer som går bortom enskilda planarbeten. Redan nu märks att stadens kraftsamling och ledarskap har väckt intresse. Här används bostäder som startmotor för stadsutveckling i processer som betonar dialog i lokalt förankrade projekt. Genom att en holistisk översyn av områdets struktur sker innan markanvisningar och att de ges på kvalitetskriterier kan kopplingar och målpunkter stärkas och fler funktioner få utrymme. Fokus på barnperspektivet märks bland annat via integrerade barnkonsekvensanalyser och att tidigt kunna säkerställa adekvata skol- och förskolegårdar. Fokus Skärholmen visar att kommuner och planberedskap vinner på att proaktivt peka ut framtidens attraktiva lägen och förvalta platsers kvaliteter så att andra aktörer vill bidra. Att kombinera marknadsdriven stadsbyggnad med kommunens lägesskapande visioner är både socialt och ekonomiskt hållbart.

Planpriset

Varje år utser Sveriges Arkitekter fyra nominerade till årets planpris. Syftet är att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel inom samhällsplanering eller stadsbyggnad. 

I år nomineras fyra planer som enligt Sveriges Arkitekter angriper en angelägen fråga för att göra skillnad i samhället på djupet och pekar ut olika konkreta vägar mot ett hållbart samhälle.

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Stockholms stad har tidigare vunnit 2006 med Vällingby Centrum, 2010 med Liljeholmstorget och 2017 med södra Skanstull.

Sveriges Arkitekter och Planpriset 2019

https://www.arkitekt.se/planpriset/

Mer information:

Fokus Skärholmen är Stockholm stads profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Hela stadsdelsnämndsområdet Skärholmen, det vill säga stadsdelarna Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg utvecklas med minst 4000 nya bostäder, fler förskolor, skolor, parker, idrotts-, lek-, arbets-, och mötesplatser. Det handlar om nya bostäder, offentliga rum, förbättrade stadskvaliteter men också om livet mellan husen. En viktig målsättning är att Skärholmen ska vara en trygg och levande del av Stockholm, utan fysiska och sociala barriärer. 

Flera detaljplaner ingår i projektet Fokus Skärholmen.

Planarbete pågår i följande detaljplaner:
Söderholmen, Vårbergsvägen, Förskola Ekholmsvägen, Aspholmen, Stångholmsbacken, Skärholmsdalen, Björksätravägen södra, Kråksätra, Ålgrytevägen, Centrala Bredäng, Konduktören, Sätra centrum, Mälaräng

Klara för inflyttning:
Sätra torg, Bredängs allé och Vita Liljans väg

Vunnit laga kraft:
Vårbergstoppen, Sätra gård, Vårfrugillet och Måsholmen

Bildgalleri

Skärholmsvägen Bild: Nyréns
Bredholmstorget Bild: Söderberg & Söderberg
Stångholmsbacken Bild: Olof Eriksson
Skärholmsdalen parken Bild: Nyréns
Stångholmsbacken Bild: Olof Eriksson
Vårbergsvägen flygperspektiv Bild: Towatt Architects & Planners

Mer information

Kontakt:

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Henrik Brånstad

Pressansvarig, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad