Kvarteret Forskaren i Hagastaden ritas av 3XN och ska innehålla Tekniska museets filial

Vectura Fastigheter har valt den danska arkitektbyrån 3XN för gestaltningen av sin byggnad i kvarteret Forskaren på Hagaplan. Tillsammans med Tekniska museet ska man också utveckla en publik verksamhet inom life science i husets bottenvåning. Forskaren planeras stå färdig 2024.

Vid ett evenemang torsdagen den 30 januari presenterade Vectura det vinnande förslaget för det parallella uppdraget och samarbetet med Tekniska museet. Nu pågår arbetet med att forma verksamheten med Tekniska museet, som får en yta av 1000 kvadratmeter för utställningsverksamhet i entréplanet.

Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) betonade att kvarteret Forskaren blir ett nav i hela Hagastaden:

– Här kommer forskning möta näringsliv och stockholmare – inte minst unga. Kanske ger det här initiativet framtidens nya nobelpristagare!

– Samarbetet med Tekniska har en avgörande betydelse för att fullfölja vårt löfte och möta Hagastadens vision om att bli en ”vetenskapsstad i världsklass”, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Sofi Klingvall, planeringschef Hagastaden på exploateringskontoret, har deltagit i bedömningsjuryn för det parallella uppdraget och kommenterar:

- Vi fick se fyra fina förslag som alla gjort sin tolkning av hur den här märkesbyggnaden på central plats i Hagastaden kan utformas. Vi tyckte det här förslaget lyckades bäst med att förena funktion och genomförbarhet med gestaltning. Inte minst är hållbarheten ambitiöst genomtänkt för byggnaden som ska hålla för lång tid i framtiden.

Forskaren blir en rund byggnad med fasad av cederträ och glas, med ett atrium i mitten. Totalytan är 24000 kvadratmeter, husets fasader får indragna partier som fungerar som välkomnande regnskydd och man kommer att kunna ta en genväg genom huset tvärs över Hagaplan. Övriga våningarna är kontor och är tänkta att attrahera verksamheter inom life science. Byggnaden, som planeras att nå LEED platinum nivå, blir sju våningar hög. På det gröna taket planeras solcellsanläggning samt terrass.

Motivering av valet av 3XN lyder: Bedömningsgruppen anser att förslaget från 3XN bäst uppfyller bedömningskriterierna och önskemålen så som de är ställda i programmet. 3XN har skapat ett förslag som bejakar byggnadens runda form som ger ett välkomnande och mjukt intryck. Ett stilrent förslag som tar fasta på Forskarens ledord: välkomnande och världsledande.

Läs mer om aktörerna:
Vectura Fastigheter
Forskaren
Tekniska museet
3XNUppdaterad