dcsimg

Ett skepp kommer lastat!

Drönarbild över fraktfartyg med Slussens nya huvudbro på plats.
Foto: Skanska

Slussens nya huvudbro som tillverkats i Kina har nu lastats på fraktfartyget som ska transportera bron till Stockholm. Resan tar cirka sju veckor och bron väntas anlända till Saltsjön runt den 14 februari.

Huvudbron är en viktig komponent i nya Slussen. Arbetet med att få bron på plats är både riskfyllt och komplicerat. För att skydda allmänhet måste Stadsgårdsleden stängas av under monteringen. Däremot kommer bussarna från Nacka och Värmdö fortfarande trafikera den tillfälliga bussterminalen i Slussen.

Fraktfartyget heter Zhen Hua 33 och är 227 meter långt och 43 meter brett. Vid ankomsten till Saltsjön vattenfylls fartyget tills bron som vilar på pontoner flyter fritt. Bron bogseras sedan in till kajen, medan fraktfartyget töms på vatten och åter kan flyta över vattenytan. Följ båten på vesselfinder.com.

Under två veckor kommer bron sedan att monteras på plats. Från och med fredag 14/2 kl. 22.00 – måndag 2/3 kl. 05.00, är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.


Det tog cirka tre timmar att bogsera bron på plats och tömma fartyget på vatten inför avresan. Foto: Skanska

– Det kommer förstås att bli en mäktig syn när bron anländer till Saltsjön och man kommer att kunna följa hela det spännande monteringsarbetet från första parkett, säger Peter Svärd, projektchef för projekt Slussen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad