Markanvisning för idrottshall, 310 bostäder och garage på Nytorps gärde

Den 12 december 2019 tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning för de sista fyra kvarteren på Nytorps gärde. Det innebär att samtliga tio kvarter nu har markanvisats. Sammanlagt planeras tio kvarter med cirka 600 bostäder, tre förskolor, en idrottshall och flera mindre verksamhetslokaler.

Nytorps gärde utvecklas 

Nytorps gärde föreslås utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, bostäder, förskolor, idrottshall, verksamheter och handel. Merparten av den nya bebyggelsen placeras i gärdets västra del för att bevara de öppna ytorna på gärdets södra sida. I samband med den nya bebyggelsen utvecklas gärdet till stadsdelspark med fler aktiviteter för besökare i alla åldrar. Projektet ingår i programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen och är en del i målet att koppla ihop området med omkringliggande stadsdelar och förbättra förutsättningarna för lokal handel, service och rekreation.

Markanvisningar

Den 10 december 2018, markanvisades sex av de tio kvarteren för 305 lägenheter och 3 förskolor. Kvarteren är markerade med rött i bilden nedan. 

Den 12 december 2019 tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning för de sista fyra kvarteren: B, D, F och G. Här inryms cirka 310 bostäder, en idrottshall, ett större gemensamt parkeringsgarage och en livsmedelsbutik.

Antal lägenheter och lokaler är ungefärliga och kan komma att justeras under planprocessen. Markanvisningar har beslutats enligt följande:

  • Kvarter A: Seniorgården AB, cirka 70 seniorbostäder med hyresrätt.
  • Kvarter B: Fastighetskontoret. Idrottshall.
  • Kvarter C: Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, cirka 80 hyresrätter.
  • Kvarter D: Primula Byggnads AB, cirka 70 bostadsrätter. Kommersiella lokaler i bottenvåning.
  • Kvarter E: Primula Byggnads AB, cirka 35 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar.
  • Kvarter F: Stockholm Parkering. Gemensamt parkeringsgarage för kvarter B, C, D, F, G och K, samt vid behov för kvarter A, E och H.
  • Kvarter F, G: Sveafastigheter, cirka 120 bostadsrätter och 120 hyresrätter. Kommersiella lokaler inklusive en livsmedelsbutik.
  • Kvarter H: Sveafastigheter Utveckling AB, cirka 30 bostadsrätter.
  • Kvarter I: M2 Asset Management AB, cirka 90 bostadsrätter och en förskola med 6 avdelningar.
  • Kvarter K: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för en fristående förskola med 8 avdelningar.

Blå markering: Kvarter som markanvisades i december 2019.
Röd markering: Kvarter som markanvisades i december 2018.

Läs mer om Nytorps gärde

Läs mer om programmet Hammarbyhöjden och Björkhagen

Uppdaterad