dcsimg

Projekt Slussen lämnar Twitter

Från och med 31 januari kommer ingen ny information från projekt Slussen att publiceras på Twitter. Kommunikationsenheten har beslutat att lägga ned kontot.

Beslutet togs i början av året och grundar sig främst på att kanalen inte genererar tillräckligt mycket i relation till hur mycket tid och resurser som kanalen kräver.

- Det handlar om en prioritering av resurser. Det händer mycket intressant i år och vi satsar hellre fullhjärtat på våra andra kanaler, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig vid projekt Slussen.

Stockholms stad gör regelbundna mätningar om projektet där det framgått att endast 4 % av de tillfrågade vill ha information om ombyggnaden av nya Slussen via Twitter. Ännu färre uppgav dessutom att de har fått kännedom om ombyggnaden via kanalen.

Våra andra kanaler

Information om projekt Slussen kommer fortfarande att finnas tillgänglig på stockholm.se/slussen, Instagram, nyhetsbrev och via sidan Pågående arbeten där detaljerad information om pågående och kommande arbeten redovisas.

Stockholms stad driver dessutom Facebook-kontot Stadsutveckling Stockholm där projektet kommer att kommunicera viktig information.

Om du har frågor angående projektet, vänd dig till slussen@stockholm.se eller via telefon till 08-508 264 16.

Du kan anmäla fel i gaturummet via Tyck till-appen, webben eller telefon 08-6510000.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad