dcsimg

Nu ska södra Snösätra städas

Under 2020 ska södra delen av Snösätra industriområde städas och rivas. Graffitifestivalen i området blir av som vanligt under våren.

I maj 2018 fattades politiskt beslut om att inrätta ett naturreservat där den södra delen av Snösätra industriområde ingår. Marken ska återställas till naturmark och nu börjar arbetet med detta. De nuvarande verksamheterna i området har sagts upp och ska vara utflyttade till sista februari. Sen följer städning och provtagning i området under våren innan en rivning av befintliga byggnader kan ske till i slutet av sommaren. Efter det väntar sanering och återställning av marken.

Den stora graffitifestivalen som anordnas i området kommer att gå av stapeln som vanligt under 2020. Under året ska även Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, tillsammans med kulturnämnden och exploateringsnämnden, utreda förutsättningar för en kulturpark i den norra delen av industriområdet.

Klicka här för att se gränsen för Rågsveds naturreservat.

Klicka här för att läsa mer om Rågsveds naturreservat. 

Uppdaterad