dcsimg

Trafikomläggning på Munkbron

Vi utför just nu arbeten med att bredda Munkbrokajen, när pålningsarbetena ska utföras behöver vi utöka arbetsområdet. Därför utför vi under vecka 3 en trafikomläggning på Munkbron som främst berör gående.

Gångbanan som ligger närmast vattnet stängs av, så från och med fredag den 17 januari får man som gående välja andra sidan av gatan. Cykel- och biltrafiken är fortsatt dubbelriktad, men flyttas lite i sidled. Gångbanans avstängning planeras gälla i cirka två år. 

Gångbanornas nya sträckning på Munkbron från och med fredag 17 januari

Pålningsarbetet kräver säkerhetsavstånd

Denna omläggning görs för att skapa yta att borra pålar för Munkbrons nya kaj. Det säkerhetsavstånd till allmänheten som krävs vid detta moment gör att detta är den enda lösningen där vi får plats med alla trafikslag. Längre västerut längs Munkbron ska vi ska även gräva ner el och fjärrvärme hela vägen till Gamla stans t-bana.

Ett mindre arbetsområde etableras också i höjd med Kornhamnstorg 55-59. Här kommer vi att utföra gatuarbeten i cirka två månader, sedan flyttar arbetsområdet vidare österut närmare korsningen.

Trafikomläggningen innebär också att reglerplatserna för bussar på Munkbroleden i höjd med Munkbrogatan tas bort.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad