dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 7

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 7. Ny information står i kursiv text.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Vi kommer att gjuta betong i Katarinaschaktet nedanför Ryssgården under tre till fyra söndagar framöver. Arbetena är inte bullrande.

Nästkommande tre helger kommer vi att utföra markarbeten inom arbetsområdet på Skeppsbron. Arbetena pågår klockan 8 – 17 och beräknas inte vara bullrande. Följande datum kommer arbeten att utföras: 15-16 feb och 22-23 feb.

Under tiden som Stadsgårdsleden är avstängd, 15 feb – 2 mars, kommer spontarbeten att utföras på Stadsgårdsleden även helger och i viss mån även natt. De mest bullrande momenten kommer att utföras dagtid.

Slussens nya huvudbro lanseras 

Den nya huvudbron är nu färdigbyggd och transporteras till Slussen från Kina. Ni kan följa brons färd från Kina här.

Bron väntas anlända till Slussen runt den 22 februari. Under cirka två veckor kommer bron sedan att monteras på plats. 


Från och med fredag 14/2 klockan 22.00 – måndag 2/3 klockan 05.00 är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.Läs mer om avstängningen och se alternativa resvägar under avstängningen här.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Gamla vattenledningar som finns under Borgmästartrappan ska plockas bort. Detta innebär att vi river trappan som sedan kommer att byggas upp på nytt. Trappan är nu stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

De högljudda arbetena beräknas pågå i cirka en vecka till. Sedan startar tystare arbeten.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

I vänthallen är det bara enstaka salvor kvar tills framdriften västerut kommer att pausa under en period. Tvärtunnlarna, ytorna mellan avgångshallen (norra utrymmet) och vänthallen (mittenutrymmet) kommer att sprängas ut framöver.

I ankomsthallen drivs arbetena åt både väster och öster. Västerut kommer det det att gå långsammare med mindre salvor framöver då fronten nu ligger i nära anslutning till Katarinagaraget.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Framdriftskarta

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Under denna vecka kommer vi att börja spränga oss in i berget från Stadsgårdsleden. Till en början kommer trafiken på Stadsgårdsleden att stoppas cirka fem minuter i samband med sprängning. Det är arbeten för in- och utfarten till terminalen, där bussarna kommer att köra. Sprängning kommer att utföras cirka klockan 10.00 och/eller 14.00.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.


En bullerdämpad borrigg med inkapslad borr används vid arbetena på Klevgränd.

Snart kommer vi att byta planken vid detta område till ett högre och mer bullerabsorberande plank närmare själva borrningen. Borrningarna och sprängningsarbetet inom detta arbetsområde beräknas att pågå under cirka 4-6 månader.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Just nu murar vi trappan och stenmonteringen planeras starta inom kort. Vi gör även betongarbeten nere vid Stadsgården och uppe på berget vid Katarinavägen. En begränsad period av bullrande arbeten pågår nu då vi borrar i berget vid Katarinavägen.

Återuppbyggnaden av själva trapporna har startat. Montering planeras starta i februari. Det kan bli enstaka kortvariga tillfällen med bullrande arbeten, men inte alls i samma utsträckning som tidigare.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Enligt nuvarande plan kommer vi att flytta över gång- och cykeltrafiken till andra sidan av Katarinavägen 14 – 15 februari.

Vecka 8 kommer planket längs med Ryssgården att flyttas ut och torget blir ännu lite trängre än idag.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron pågår arbeten för att skapa den nya kajen. Gatan förbereds nu inför en trafikomläggning som sker runt den 17 februari. Då kommer bil- och cykeltrafiken på Skeppsbron att flyttas ut närmare vattnet och ett arbetsområde etableras där körbanorna är idag. Gångtrafiken kommer fortsatt att gå längs med husfasaderna.

Vid Munkbron pågår fyllningsarbeten inför pålningsarbetena som snart tar vid. Just nu pålas det vid Slussplan, och sedan flyttar maskinen till Munkbron.

Arbeten vid Södermalmstorg

Sedan december har ett nytt arbetsområde etablerats på Södermalmstorg och en liten bit av Hornsgatan. Gång- och cykelvägen längs Stadsmuseets norra gavel har stängts av och två av busshållplatserna har flyttats fram cirka 75 meter. Vi har skrivit en längre nyhet om detta här.

Så här ser gång- och cykelvägarna numera ut på Södermalmstorg.  Avstängningen gäller till 31 mars 2020.

Arkeologi

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad