dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 9

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 9. Ny information står i kursiv text.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Vid Kornhamnstorg pågår ledningsarbeten nattetid. De utförs nattetid då ett körfält måste stängas av i samband med arbetena. Som längst kommer grävningsarbetena att pågå till 6 mars. Bullerdämpande åtgärder har utförts för att få ned ljudnivån från dessa arbeten.

Under natten tisdag – onsdag, 25-26 februari, fortsätter vi skära loss och lyfta ned gångbroarna vid Katarinavägen/Ryssgården.

Under vecka 10 (2/3– 6/3 ) kommer vi utföra nattarbeten vid Södermalmstorg. Det handlar om markarbeten som kan bullra något. Gående leds om via Peter Myndes backe under tiden för arbetena som pågår 20.00 - 06.00.

Helgarbeten

Vi kommer att gjuta betong i Katarinaschaktet nedanför Ryssgården på söndagar framöver. Arbetena är inte bullrande.

Under tiden som Stadsgårdsleden är avstängd, 15 feb – 2 mars, kommer spontarbeten att utföras på Stadsgårdsleden helger och i viss mån även natt. De mest bullrande momenten kommer att utföras dagtid.

Slussens nya huvudbro lanseras 

Den nya huvudbron är nu färdigbyggd och transporteras till Slussen från Kina. Ni kan följa brons färd från Kina här.

Bron väntas anlända till Slussen i början på mars. 


Från och med fredag 14/2 kl. 22.00 – måndag 2/3 kl. 05.00 är Stadsgårdsleden avstängd för all motortrafik, gående och cyklister i höjd med Slussen.Läs mer om avstängningen och se alternativa resvägar under avstängningen här.

Innan bron anländer till Slussen utför vi flertalet förberedande arbeten som måste göras innan bron kan börja monteras. Även andra arbeten som kräver att Stadsgårdsleden är avstängd görs under den här perioden. Vi gör schaktarbeten för en kulvert tvärs över körbanan och borrar spont som behövs för framtida arbeten.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Gamla vattenledningar som finns under Borgmästartrappan ska plockas bort. Detta innebär att vi river trappan som sedan kommer att byggas upp på nytt. Trappan är nu stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Under vecka 9 kommer vi att försöka få bort det sista av betongen med hjälp av stor hammare, vilket kommer att låta högt i tre – fyra dagar. Vi väljer att göra dessa bullrande arbeten under sportlovet för att störa så lite som möjligt. Sedan kommer mindre bullrande arbeten att ta vid.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020.

Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

I vänthallen är det bara enstaka salvor kvar tills framdriften västerut kommer att pausa under en period. Tvärtunnlarna, ytorna mellan avgångshallen (norra utrymmet) och vänthallen (mittenutrymmet) kommer att sprängas ut framöver.

I ankomsthallen drivs arbetena åt både väster och öster. Västerut kommer det det att gå långsammare med mindre salvor framöver då fronten nu ligger i nära anslutning till Katarinagaraget.

Avgångshallen, det norra bergrummet, kommer att sprängas ut sist. Sprängningarna där kommer att börja från östra sidan och beräknas starta i februari 2020.

Framdriftskarta

Klicka på bilden för att se den högupplöst.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Nu har vi börjat spränga ut infartstunneln i berget från Stadsgårdsleden och även påbörjat en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas cirka fem minuter i samband med sprängning. Det är arbeten för in- och utfarten till terminalen, där bussarna kommer att köra. Sprängning kommer att utföras cirka klockan 10 eller 14.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.


En bullerdämpad borrigg med inkapslad borr används vid arbetena på Klevgränd.

Snart kommer vi att byta planken vid detta område till ett högre och mer bullerabsorberande plank närmare själva borrningen. Borrningarna och sprängningsarbetet inom detta arbetsområde beräknas att pågå under cirka 4-6 månader.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Under cirka två dagar under vecka 9 kommer vi att borra bult vilket bullrar en del i lokaler nära Lokattens trappa. Eventuellt kommer vi under vecka 9 att såga loss och lyfta bort ett stort betongblock där hissen ska byggas. Vi är nästan färdiga med den invändiga murningen i trappan. Sedan ska de yttre murarna byggas upp. Vi gör även betongarbeten nere vid Stadsgården och uppe på berget vid Katarinavägen.

Parallellt med renoveringen av trappan kommer en ny hiss att byggas. Nytt bjälklag till ytan där hissen ska byggas påbörjas när återfyllningen vid Katarinavägen är klar. Hissen kommer att vara intill husväggen till Sjömansinstitutet.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Denna vecka kommer planket längs med Ryssgården att flyttas ut och torget blir lite trängre än idag.

Gång- och cykeltrafiken byter sida

Nu har gjutningsarbetena vid Katarinavägen kommit så långt att det är dags att överge gångbryggorna och börja gå och cykla på fast mark igen. I lördags (15 februari) flyttade gång- och cykelvägen till andra sidan av Katarinavägen. Den inglasade gången som förbinder Katarinavägen och Stadsgården stängs av, så McDonalds, Eriks Gondolen och entréer med adress Stadsgården 6-14 nås från Ryssgården.

Ny gångväg mellan Ryssgården och Katarinavägen från och med lördag den 15 februari.

Arbeten på vattnet och vid Skeppsbron/Slussplan/Munkbron

På Skeppsbron pågår arbeten för att skapa den nya kajen. Gatan förbereds nu inför en trafikomläggning som sker runt den 27 februari. Då kommer bil- och cykeltrafiken på Skeppsbron att flyttas ut närmare vattnet och ett arbetsområde etableras där körbanorna är idag. Gångtrafiken kommer fortsatt att gå längs med husfasaderna.

Vid Kornhamnstorg pågår ledningarbeten. Arbetena mellan Funckens gränd och Triewaldsgränd planeras pågå i cirka en månad, sedan flyttar de en bit österut.

Vid Kornhamnstorg pågår ledningarbeten. Arbetena mellan Funckens gränd och Triewaldsgränd ska bli klara natten torsdag mot fredag vecka 9, 28 februari. Sedan kommer ledningarna att grävas tvärs över körbanan under några veckor. Eftersom vägen stängs av under arbetena behöver de utföras nattetid. 

Arbeten vid Södermalmstorg

Sedan december har ett nytt arbetsområde etablerats på Södermalmstorg och en liten bit av Hornsgatan. Gång- och cykelvägen längs Stadsmuseets norra gavel har stängts av och två av busshållplatserna har flyttats fram cirka 75 meter. Vi har skrivit en längre nyhet om detta här.

Arkeologi

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad