Atrium Ljungberg får ny markanvisning

Beskedet om att Nobelcenters nya plats blir Slussen påverkar också Hagastaden. Som en pusselbit i den stora affären med Atrium Ljungberg avser staden att markanvisa de tre återstående kvarteren i den pågående detaljplanen; Stanford, Pisa och Cambridge till dem.

Kvarteren innehåller cirka 23 000 kvadratmeter BTA för kontor och cirka 310 lägenheter. Dessutom ingår ett underjordiskt garage i det nordöstra hörnet av området, kallat Bellmansgaraget. Kvarteren är belägna ovanpå överdäckningen av Hagastaden och har därför en komplex grundläggning.

- De tekniska förutsättningarna gör att det är fördelaktigt att anvisa kvarteren till en och samma aktör, vilket nu blir fallet med Atrium Ljungberg. Det här är de sista kvarteren som finns att anvisa där det finns en detaljplan, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin.

Den här delen kan börja bebyggas 2022 med start av garaget, och stå klart 2029-2030. Ärendet behandlas i exploateringsnämnden den 20 februari.

Mer information
Atrium Ljungbergs pressmeddelande

 

Uppdaterad