Del av Västerled stängs av för fordonstrafik

Karta över området. Markering i rosa visa avstängt område på Västerled. Markering i orange visar område med begränsad framkomlighet på Koltrastvägen.
Rosa markering visar del av Västerled som stängs för fordonstrafik. Orange markering visar område med begränsad framkomlighet på Koltrastvägen.

Vägarbete pågår i Västerled och Koltrastvägen inför kommande bostadsbygge. Med anledning av detta kommer del av Västerled, strax innan Koltrastvägen och fram till strax innan Mossvägen, att stängas av för fordonstrafik i båda riktningar.

Avstängningen sker från den 19 februari 2020 och beräknas pågå till september 2020. När gatan stängs hålls gång- och cykelvägar öppna.

Stadens arbeten innebär flera stora ledningsschakter i Västerled. Både längs med Västerled och korsande. Detta gör att vägen behöver stängas av helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Skyltning om att vägen är avstängd kommer att finnas på platsen. 

Påverkan på busstrafik samordnas med Arriva, det bolag som bedriver busstrafik åt SL. Information om påverkan ska finnas på berörda hållplatser, på SLs hemsida och i SL-appen.

Vid frågor:

Anna Tsyrkulenko, byggprojektledare
anna.tsyrkulenko@extern.stockholm.se

Läs mer om Västerled

Uppdaterad