Kerstin Hesselgrens park – så här kan parken rustas upp och utvecklas

Illustration: Karavan Landskapsarkitekter

Kerstin Hesselgrens park i Fruängen, där parkleken Vippan ligger, är sliten och ska rustas upp. Nu finns ett förslag på hur parken kan utvecklas till en attraktiv stadsdelspark. Här kan du ta del av förslaget.

En självklar mötesplats för alla

Kerstin Hesselgrens park i Fruängen ska vara en självklar mötesplats för besökare i alla åldrar. Enligt förslaget som nu tagits fram ska parken utvecklas med respekt för dess befintliga karaktär, struktur och funktion. Detta gäller även den omtyckta parkleksverksamheten som drivs sedan tidigare på plats i parken.

Ta del av förslaget

Förslaget finns att ta del av på parkens projektsida på Stockholm växer. På denna sida finns också information om hur du kan lämna synpunkter på förslaget till och med den 1 mars 2020. Målet är att programförslaget ska vara helt klart under våren 2020. Upprustningen beräknas ske 2021–2023.

Dialog med parkens besökare

I juni 2019 samlades synpunkter in från parkens besökare om vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre i parken. Synpunkterna ligger till grund för det förslag som nu tagits fram.

Läs mer på projektsidan

Kerstin Hesselgrens park rustas upp

 

 

Uppdaterad