dcsimg

Markanvisning för kontor i Södra Värtan med utsikt över Stockholms största hamn

Vy från den norra delen av Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX Arkitekter
Vy från den norra delen av Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: AIX Arkitekter

Stockholms stad tar beslut om att markanvisa fastighetsutvecklaren Niam för att bygga kontor om 7 000 kvm i Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. Beslut tas i exploateringsnämnden den 20 februari. Redan idag är Niam innehavare av en tomträtt i grannkvarteret Neapel där de utvecklar en större fastighet med kontor och hotell.

Fastigheten Hangö 1 som nu markanvisas ligger inom detaljplanen för den norra delen av Södra Värtan som planeras att antas innan årsskiftet 2020/2021. Byggnation av kontor och service startar så snart det är möjligt efter det. I Södra Värtan planeras för 1 500 bostäder, samt kontor, hotell, skola, förskolor och centrumändamål, med en sammanlagd lokalyta på 115 000 kvm.

För att kunna bygga bostäder i den södra delen av Värtan behöver bullret från färjorna som lägger till utmed Värtapiren dämpas. Kontorsfastigheterna i norra delen av Södra Värtan kommer att fungera som bullerskärm, samtidigt som det ger arbetsplatser med ett bra läge vid vattnet intill Stockholms största hamn. Värtabanans östra bangård ska också avvecklas för att den mellersta och södra delen ska kunna utvecklas enligt plan. Södra Värtan blir en mix av kontor och bostäder med öppna bottenvåningar, parker, torg och ett flöde av människor från hela Östersjöområdet.

Sedan tidigare har elva bostadsutvecklare markanvisningar i den Södra delen av Södra Värtan. I den norra delen av Södra Värtan har Bonnier fastigheter en markanvisning för kontor på 65 000 kvm. Ytterligare markanvisningar kommer att göras i Södra Värtan och i kvarteret Valparaiso inom drygt ett år.

Samråd om ny detaljplan för Södra Värtan genomfördes december 2016 – februari 2017. Planen har sedan dess delats och kommer att ske i tre etapper; Södra Värtan norra, Södra Värtan mellersta och Södra Värtan södra. Först ut är den norra detaljplanen som planeras att ställas ut för granskning under våren 2020.

Mer information finns att läsa i tjänsteärendet. 

Om Värtahamnen
Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Värtahamnen är indelat i tre delområden; Värtapiren, Valparaiso och Södra Värtan. Området har ett av Stockholms bästa lägen med många kvaliteter som närhet till city, natur och vatten. Hela området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 1 700 bostäder, och cirka 10 000 nya arbetsplatser.

Uppdaterad