Tystare krossning i Norra Djurgårdsstaden

Mellanlagring av krossmaterial i Värtahamnen. Foto: Stockholms stad exploateringskontor

Ett forskningsprojekt för minskat buller vid krossning, samt minskade transporter och minskad klimatpåverkan har pågått sedan två år i Norra Djurgårdsstaden.

Vinnova har nu beviljat exploateringskontorets ansökan om att arbeta vidare med tyst krossning inom programmet "Utmaningsdriven innovation".

Så här skriver Vinnova i sin motivering:

Ansökan adresserar relevanta samhällsutmaningar som lägre bullernivåer genom effektivare bullermätningar vid byggarbetsplatser, samt minskade transporter genom mer tätortsnära krossning och masshantering. Projektförslaget bedöms ha potential att stärka förutsättningarna för byggindustrin att etablera cirkulära affärsmodeller som kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Detta andra steg i forskningsprocessen kring tystare krossning kommer att pågå under två år. Finansiering genom Vinnova uppgår till cirka 2 700 000 SEK. Övriga projektparter är Tyréns AB, ABT Bolagen AB, Ecoloop AB och Tyresö kommun.

Återanvändning av bergmaterial spar stora mängder transporter på stadens vägnät. Hittills har cirka 600 000 ton berg och schaktmassor återvunnits i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att cirka 100 000 tur- och returtransporter sparats genom materialåtervinning.

– Utöver projektet "Tystare krossning" har staden genom klimatmedel investerat i bullerskydd med containers och bullerisolering för att klara kraven på minskat industribuller. Projektet har upphandlat krossning enligt rekommendationer från Vinnovaprojektet för Tystare krossning i steg ett. Bland annat genom krav på kontinuerlig bullermätning och ljuddämpande material i intag till krossen, säger Fredrik Bergman som är genomförandechef i Norra Djurgårdsstaden.

Uppdaterad