dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 11

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 11. Ny information står i kursiv text.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Vid Kornhamnstorg pågår ledningsarbeten nattetid. De utförs nattetid då ett körfält måste stängas av i samband med arbetena. Grävningsarbetena kommer att pågå till 20 mars. Bullerdämpande åtgärder har utförts för att få ned ljudnivån från dessa arbeten.

Nätterna torsdag till måndag vecka 11 och 12 kommer tornkranen vid Katarinavägen att monteras ned. Arbetena pågår klockan 22-05. De beräknas bullra ungefär lika mycket som när vi demonterade gångbroarna.

Helgarbeten

Inga planerade helgarbeten.

Slussens nya huvudbro lanseras 

Den nya huvudbron är nu färdigbyggd och transporteras till Slussen från Kina. Ni kan följa brons färd från Kina här.

Slussbron förväntas komma onsdag den 11 mars på eftermiddagen.

Stadsgårdsleden öppnades upp för trafik igen idag måndag den 2 mars. Stadsgårdsleden kommer att stängas av igen under ett senare tillfälle, då bara under några dagar eftersom de förberedande arbetena på vägen redan är gjorda.

När Stadsgårdsleden öppnas upp igen blir det en förändring för gång och cykeltrafiken i höjd med Slussen. Gångtrafiken flyttas till den södra sidan av gatan i höjd med bussterminalen.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Gamla vattenledningar som finns under Borgmästartrappan ska plockas bort. Detta innebär att vi river trappan som sedan kommer att byggas upp på nytt. Trappan är nu stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Från och med nu kommer mindre bullrande arbeten att utföras inom detta område, såsom sanering. Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Borgmästartrappan i februari 2020. Foto: Jenny Simonson

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Tunneldrivningen går framåt åt båda hållen. I den östra delen spränger man ut infartsrampen, både inifrån berget och utifrån Stadsgårdsleden. Sprängsalvorna i de västra delarna är mindre kraftiga på grund av närheten till vibrationskänsliga utrymmen, exempelvis tunnelbanan.

Vecka 11 planerar vi starten för sprängningar inne i Katarinagaraget. Dessa sprängningar kommer att märkas främst av de som bor i nära anslutning till garaget och beräknas pågå i cirka 3 månader.

Framdriftskarta

Klicka här för att se bilden högupplöst.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Nu har vi börjat spränga ut infartstunneln i berget från Stadsgårdsleden och även påbörjat en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas cirka fem minuter i samband med sprängning. Det är arbeten för in- och utfarten till terminalen, där bussarna kommer att köra. Sprängning kommer att utföras cirka klockan 10 eller 14.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

De bullrande arbetena inom detta arbetsområde beräknas att pågå under cirka 4-6 månader.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Vi är nästan färdiga med den invändiga murningen i trappan. Sedan ska de yttre murarna byggas upp. Vi gör även betongarbeten nere vid Stadsgården och uppe på berget vid Katarinavägen.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Arbeten vid Skeppsbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat gjuter vi betong i tråget och borrar stämp. Det pågår även förberedande markarbeten inför en trafikomläggning som vi planerar att utföra natten mot 5 mars. Då flyttar vi buss- och cykeltrafiken på Skeppsbron närmare vattnet och ett arbetsområde etableras där körbanorna är idag. Gångtrafiken kommer fortsatt att gå längs med husfasaderna.

Arbeten vid Munkbron

Vid Kornhamnstorg pågår ledningsarbeten. Arbetena mellan Funckens gränd och Triewaldsgränd planeras pågå i cirka en månad, sedan flyttar de en bit österut.

Vid Munkbrokajen pågår pålningsarbetens där man vibrerar ned spontplank.

Projektet och Trafikkontoret har tagit fram en lösning där trafiken läggs om och arbetena görs dagtid istället. Mellan 5 - 15 mars ska den norrgående biltrafiken ta vägen via Skeppsbron. Södergående biltrafik ska köra via Munkbron som vanligt. Trafikvakter kommer att hjälpa bilister rätt under hela perioden, även nattetid. Under denna tiodagarsperiod ska vi utföra ledningsarbeten på Munkbroleden. När dessa arbeten är klara flyttar norrgående biltrafik tillbaka till Munkbron och spårviddshindren kommer tillbaka till Skeppsbron.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår form-, armering- och gjutningsarbeten för Slussens nya konstruktioner. I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

Arbeten vid Södermalmstorg

Sedan december har ett nytt arbetsområde etablerats på Södermalmstorg och en liten bit av Hornsgatan. Gång- och cykelvägen längs Stadsmuseets norra gavel har stängts av och två av busshållplatserna har flyttats fram cirka 75 meter. Vi har skrivit en längre nyhet om detta här.

Arbeten som kallas finplanering pågår i arbetsområdet. Dessa arbeten innefattar exempelvis flytt av brunnar, kanalisation för belysning och omläggning av kantsten. Det är förberedande arbeten inför nästa års stora trafikomläggning då trafiken planeras flytta till den nya huvudbron.

Arkeologi

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad