dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 12

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 12. Ny information står i kursiv text.

Nattarbeten

Gjutningsarbetena i Katarinaschaktet pågår klockan 07.00-22.00.

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Den 18 mars lägger vi tillbaka spårviddshindren på Skeppsbron vilket kan bullra en del.

Helgarbeten

Inga planerade helgarbeten

Slussbron

I samband med monteringen av Slussbron kommer Stadsgårdsleden att stängas av igen  mellan torsdag 19 mars kl. 22.00 och måndag 23 mars kl. 05.00. Denna gång bara under några dagar eftersom de förberedande arbetena på vägen redan är gjorda.

Läs mer om avstängningen i en längre artikel.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan 

Gamla vattenledningar som finns under Borgmästartrappan ska plockas bort. Detta innebär att vi river trappan som sedan kommer att byggas upp på nytt. Trappan är nu stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Från och med nu kommer mindre bullrande arbeten att utföras inom detta område, såsom sanering. Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Borgmästartrappan i februari 2020. Foto: Jenny Simonson

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Tunneldrivningen går framåt åt båda hållen. I den östra delen spränger man ut infartsrampen, både inifrån berget och utifrån Stadsgårdsleden. Sprängsalvorna i de västra delarna är mindre kraftiga på grund av närheten till vibrationskänsliga utrymmen, exempelvis tunnelbanan.

Vecka 12 planerar vi starten för sprängningar inne i Katarinagaraget. Dessa sprängningar kommer att märkas främst av de som bor i nära anslutning till garaget och beräknas pågå i cirka 3 månader.

Framdriftskarta

Klicka här för att se bilden högupplöst.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Nu har vi börjat spränga ut infartstunneln i berget från Stadsgårdsleden och även påbörjat en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas cirka fem minuter i samband med sprängning. Det är arbeten för in- och utfarten till terminalen, där bussarna kommer att köra. Sprängning kommer att utföras cirka klockan 10 eller 14.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

På tisdag 17 mars planerar vi att starta borrning för sprängning och eventuellt spränger vi även första salvan.

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

De bullrande arbetena inom detta arbetsområde beräknas att pågå under cirka 4-6 månader.

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Vi är nästan färdiga med den invändiga murningen i trappan. Sedan ska de yttre murarna byggas upp. Vi gör även betongarbeten nere vid Stadsgården och uppe på berget vid Katarinavägen.

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik senast den 24 augusti 2020. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I det stora Katarinaschaktet nedanför Ryssgården och Katarinavägen pågår ett antal stora gjutningsarbeten för de nya konstruktionerna. Nu är gjutningarna nästan uppe i gatunivå. 

Arbeten vid Skeppsbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat gjuter vi betong i tråget och borrar stämp. 

Den 18 mars kommer spårviddshindren tillbaka till Skeppsbron och den norrgående biltrafiken från Slussen ska ta vägen via Munkbron igen.

Arbeten vid Munkbron

Vid Kornhamnstorg pågår ledningsarbeten. Arbetena mellan Funckens gränd och Triewaldsgränd planeras pågå i cirka en månad, sedan flyttar de en bit österut.

Vid Munkbrokajen pågår pålningsarbetens där man vibrerar ned spontplank.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår form-, armering- och gjutningsarbeten för Slussens nya konstruktioner. I en stor spont, mitt emellan Slussen och Gamla stan, görs gjutningar och andra arbeten inför slusskanalen och avbördningskanalerna som sedan kommer att byggas.

Arbeten vid Södermalmstorg

Arbeten som kallas finplanering pågår i arbetsområdet. Dessa arbeten innefattar exempelvis flytt av brunnar, kanalisation för belysning och omläggning av kantsten. Det är förberedande arbeten inför nästa års stora trafikomläggning då trafiken planeras flytta till den nya huvudbron.

Arkeologi

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad