dcsimg

Byggnation av Hjorthagsgaraget i Ropsten

Foto: Stockholms stads exploateringskontor

Sprängningsarbeten för en tunnelinfart i Hjorthagsberget pågår sedan en tid. Tunneln ska leda in till ett befintligt bergrum som byggs om till parkeringsgarage och som kommer att rymma upp till 1 600 nya parkeringsplatser.

– Det är ett komplicerat bergarbete för infarten till Hjorthagsgaraget. Det är många olika intressen att ta hänsyn till och vi är väldigt försiktiga i sprängningsarbetena. Det vi spränger nu är tunnelns första fem meter som är förberedande arbeten för Stockholm Parkerings kommande arbeten. Hittills har vi sprängt 123 salvor och cirka 18 000 ton berg som inkluderar arbetena med ombyggnaden av Gasverksvägen, berättar Martin Persson, byggledare på exploateringskontoret.

En sprängning per dag är planerad måndag till torsdag någon gång mellan kl 08-18. Korta avstängningar på Bobergsgatan sker vid varje sprängningstillfälle. Arbetena beräknas pågå fram till slutet av mars.

Hjorthagsgaraget kan börja användas när inflyttning av bostäder i Kolkajen och närliggande områden färdigställs.

Norra Djurgårdsstaden planeras med 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på kvartersgator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom delområdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten. För de som flyttar in och arbetar i dessa kvarter kommer det att vara närmare till tunnelbanan än till bilen.

Övriga arbeten i Ropsten som kommer att pågå parallellt:

  • Gasverksvägen, från Rådjursstigen till Ropsten, ska breddas och få gång- och cykelbanor.
  • Bobergsgatan får en ny vägdragning så att markreningen ska kunna genomföras.
  • Lidingö stad har påbörjat brobygget med start en bit ut i vattnet utanför Ropsten.
  • Förberedande arbeten inför den tunnel som ska sprängas in i Hjorthagsberget. Tunneln ska användas av Stockholms Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation.

Mer om pågående arbeten i Ropsten

Uppdaterad