dcsimg

Fokus Skärholmen vinner Planpriset 2019

Fokus Skärholmen - stadens profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling, vinner Planpriset 2019. Bild från prisutdelningen på Arkitekturgalan 10 mars 2020.

På Arkitekturgalan ikväll vann Fokus Skärholmen Planpriset 2019! Juryn prisar kommunens förmåga att med planeringens hjälp aktivt visa vägen mot en socialt hållbar stad.

Juryns motivering

Med lika delar fokus och följsamhet visar Fokus Skärholmen vad som är möjligt när planeringen samlar kunskap om såväl platsen som människor som vill berika den. Projektet, eller som här processen, formar ett narrativ som både är samtida och ger momentum inför det som komma skall. Att använda de verktyg som planeringen erbjuder för att adressera skillnaderna i våra medborgares livsmiljöer kan göra världen bättreoch är en nyckel till integration och hälsa.

– Fokus Skärholmen är ett exempel på hur bra det kan bli när flera förvaltningar jobbar med en tydlig ambition och tar med invånarna i lokala dialogprocesser. Det har gett kunskap att peka ut framtidens attraktiva lägen redan i dag och kraft att driva sin vision, säger tf förbundsdirektör Elisabet Elfström.

Tack!

"Det är jätteroligt och ett kvitto på att det sätt vi arbetar på ger resultat. Bred samverkan, helhetsperspektiv och lokala behov som utgångspunkt. Jag vill tacka alla inblandade för stort engagemang och bra samarbete. Välkommen till Skärholmen!", säger projektsamordnare för Fokus Skärholmen.

I tacktalet framhöll Sara heppling Trygg, Skärholmens stadsdelsförvaltning, det holistiska perspektivet. "Det handlar om att investera i den fysiska utvecklingen och i den mänskliga utvecklingen om att jobba här och nu och i framtiden. Ett stort tack till arkitektkontor, byggaktörer, konsulter, alla medarbetare och de Skärholmsbor som engagerat sig, ni vet vilka ni är och tillsammans gör vi hela skillnaden", säger Sara heppling Trygg med priset i sin hand.  

Uppdaterad