Förslaget till nya Norrtull - samråd till och med 26 maj

Nu kan staden presentera förslaget för nästa etapp av Hagastaden, den östra delen kring Norrtull. Här ryms skola, idrott, bostäder för studenter och äldre, hotell och ett nytt stort torg bland annat.

Det är detaljplaneförslaget för östra Hagastaden och Norrtull som nu visas upp för första gången för allmänheten. I Norrtull har trafiken länge dominerat, nu vill staden bygga bort barriärer och göra det enklare för människor att röra sig inom och mellan den nya bebyggelsen och det befintliga Stockholm.

- Den stora fördelen med förslaget är att vi omvandlar ett rörigt och otillgängligt område till en attraktiv stadsmiljö för både stockholmare och besökare, säger ansvarig planhandläggare vid stadsbyggnadskontoret, Magnus Bäckström.

Skola och idrott
Planförslaget innehåller bland annat en skola för 1200 elever från ÅK 6 samt gymnasium. I ett gemensamt kvarter kommer det inrymmas ca 285 studentlägenheter och 90 lägenheter för vård- och omsorg. Även idrott har varit ett viktigt fokus i planeringen då det dels planeras för en fullstor idrottshall och en sjuspelarbollplan.

Tullhusen bevaras

De kulturhistoriskt värdefulla tullhusen från 1733 kommer finnas kvar och ges en trivsammare inramning än idag genom att omges av ett nytt stort torg. Torget, med arbetsnamnet Tullhusplatsen, blir ca 50 procent större än Hötorget och kommer kunna fungera som evenemangsplats med både öppna ytor och en mängd nya träd.

Synpunkter samlas in

Samrådet för den nya delen av Hagastaden startar idag den 18 mars och pågår till den 26 maj. Under den tiden kan allmänhet och remissinstanser tycka till om förslaget. Det visas i Tekniska nämndhuset samt i Hagastadens utställningslokal på Solnavägen 1E.

Här kan du läsa mer om detaljplaneförslaget: Bygg- och plantjänsten
Här finns visionsbilder flickr.com/hagastaden

Projektet Hagastaden

Uppdaterad