dcsimg

Norra Djurgårdsstaden vinner Landskapsarkitekturpriset 2019

På Arkitekturgalan den 10 mars vann Norra Djurgårdsstaden Landskapsarkitekturpriset 2019 för Lövängsgatan och Jaktgatan!

– Stockholms stad har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, öka den biologiska mångfalden samt för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt i Norra Djurgårdsstaden. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur. Vi är mycket glada för detta pris, säger Gösta Olsson, som arbetat många år som landskapsarkitekt i projektet Norra Djurgårdsstaden.

Landskapspriset, som tidigare hette Sienapriset, går i år till Jaktgatan - Lövängsgatan, huvudgatan i nya Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. AJ Landskap som säger sig stå för en "omtänksam arkitektur" visar här, enligt juryn, hur den täta och gröna staden kan se ut. Det är beställare och arkitekt "i samverkan", "vackra och robusta material" och "minutiöst studerade" mått. Det är också en "yta för tester av skyfallshantering och markteknik". Kort sagt en förebild och "innovativt i sina många funktioner".

Juryns motivering:

Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger både sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.

Uppdaterad