Slussbron på plats

Slussens nya huvudbro, som ska förbinda Södermalm med Gamla Stan, är nu på plats mellan Södermalm och Gamla stan.

Uppdaterad 23 mars

Den 140 meter långa och 45 meter breda bron påbörjade sin resa i början av januari och ankom till Slussen onsdag 11 mars vid 14-tiden. Nu har bron monterats till sin rätta plats. Det är dock mycket som återstår, de kommande dagarna kommer bron att justeras i höjd på båda sidor för att passas in till sitt respektive stöd på land.

I morse klockan 05.00 släpptes åter trafiken på vid Stadsgårdsleden.

I onsdags ankom Slussbron under festliga former. Foto: Lennart Johansson

I fredags bogserades bron in till kajen i väntan på avstängning av Stadsgårdsleden. Foto: Lennart Johansson


Med hjälp av bogserbåtar och vinschar placerades Slussbron på plats. Foto: Lennart Johansson

Hålltider för montering av Slussbron

Onsdag 11 mars
Fartyget anländer till Skärgården och lotsas in till Stadsgården. Pontonernas position kontrollmäts.

Torsdag 12 mars
Pontonerna lossas från fartygets däck. Nattetid mellan torsdag och fredag sänks fartyget ned under vattenytan och bron flyter istället på pontonerna vilket beräknas ta cirka 8-10 timmar.

Fredag 13 mars
Bron bogseras in till kaj i väntan på avstängning av Stadsgårdsleden.

Torsdag 19 mars
Stadsgårdsleden stängs av för samtliga trafikslag klockan 22.00.

Fredag eller lördag 20-21 mars
Bron vrids över Stadsgårdsleden och dras in till sin slutgiltiga plats mellan Slussen och Gamla stan. Se vårt inlägg på Instagram som visar kort hur lanseringen går till.

Måndag 23 mars
Stadsgårdsleden öppnas för trafik igen klockan 05.00.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad