dcsimg

Stadsgårdsleden öppen igen - men var är bron?

Måndag den 2 mars öppnade Stadsgårdsleden upp igen för all form av trafik. Under avstängningen har flera viktiga arbeten kunnat utföras i anslutning till och tvärs över Stadsgårdsleden. Men bron ligger inte på plats som planerat.

Avstängningen innebar däremot att vi äntligen kunde schakta i Stadsgårdsledens körbana för att bygga fortsättningen på den stora kulvert som vi byggt flera år tidigare. Vi har även dragit kablar under körbanan vid Söder Mälarstrand. Nu är dessutom tråget där bilarna ska köra breddat. Dessa arbeten har inte kunnat göras tidigare under projektet eftersom Stadsgårdsleden varit öppen för trafik.

Vad händer med bron?

Fartyget Zhen Hua 33 som fraktar bron har blivit försenat på grund av väder och vind. De gör för tillfället ett nytt försök att ta sig förbi Biscayabukten. Det är ett område som kan orsaka problem för fartyg och är extra problematiskt med tanke på den unika last som fartyget bär på. Slussens nya huvudbro står på två pontoner som är förankrade i fartyget. Pontonerna är dessutom bredare (cirka 6 meter på varje sida) än själva fartyget vilket gör den extra känslig för höga vågor.

I dagsläget kan vi inte ange något exakt ankomstdatum men troligtvis kommer fartyget att anlända någon gång i mars. När bron ska monteras på plats kommer Stadsgårdsleden att behöva stängas av igen en kort period. För att minimera påverkan på trafiken kommer avstängningen bara att ske under tre dagar, från en torsdag kväll till en måndag morgon. Exakta datum vet vi när fartyget närmar sig Stockholms skärgård.

Händelseförloppet när bron anländer till Sverige

  • Dag 1: Fartyget anländer till Tjärven utanför Kapellskär. 
  • Dag 2: Lotsar stiger ombord på fartyget då det är ett av de bredaste som någonsin gått i dessa vatten. Fartyget åker sedan samma väg som Finlandsfärjorna in till Stadsgården. 
  • Dag 3: Framme vid Stadsgårdsleden. Pontonerna skärs loss från däck. Efter det sänker man ned fartyget ett antal meter under vattenytan. Detta görs genom att vattenfylla barlasttankarna och kommer att ske nattetid mellan dag 3 och 4.
  • Dag 4: När fartygets däck ligger under vattenytan bogseras bron in till kaj i väntan på avstängning av Stadsgårdsleden. När Stadsgårdsleden är avstängd görs de sista förberedelserna för att få bron på plats. Man monterar ned lyktstolpar, trafikljus och allt som är i vägen så bron kan skjutas på plats. De sista 70 meterna vinschas bron på plats varpå pontonerna vattenfylls så att bron sänks till sitt slutliga läge. Under de veckor som följer sker finjustering av brons placering, men det är inte något som påverkar trafiken.

Livet för besättningen på Zhen Hua 33

Många har frågor kring besättningen på fartyget som fraktar Slussbron. Det arbetar cirka 30 personer på Zhen Hua 33. Vid avgång från Kina fyllde man på med tillräckligt med mat för en längre period. I slutet på januari när fartyget passerade Suezkanalen och Egypten fyllde man på med mer proviant. Besättningen arbetar som vanligt i den mån de kan, även om det naturligtvis är mindre att göra när båten blir stillaliggande under en längre tid. För att fördriva tiden har de tillgång till internet dygnet runt. Fartyget erbjuder också flertalet utrymmen där besättningen kan studera, läsa böcker eller spela spel med varandra. Det finns också ett gym där de kan träna.

Följ brons färd, Vesselfinders webbplats.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad