Stadsgårdsleden avstängd 19 - 23 mars

Stadsgårdsleden i höjd med Slussen stängs av för all trafik från torsdag kväll till måndag morgon, 19 - 23 mars.

Leverans av Slussens nya huvudbro blev försenad på grund av stormigt väder och därför kommer Stadsgårdsleden att stängas av igen. Avstängningen bara cirka tre dagar, från torsdag kväll klockan 22.00 till måndag morgon klockan 05.00.

Precis som under avstängningen i februari kommer alla trafikslag som normalt passerar Slussen mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand att ledas om. Under denna avstängning kommer den nya huvudbron att monteras på plats mellan Slussen och Gamla stan. Längst ned på sidan kan du se hur respektive trafikslag kan ta sig fram när avstängningen trätt i kraft.

Så påverkas kollektivtrafiken

Varken tunnelbanan eller bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna kommer att påverkas av avstängningen, däremot kommer citybussarna från Nacka/Värmdö att påverkas.

Dessa busslinjer berörs:

  • 25C dras in 
  • 405 dras in
  • 411C dras i
  • 435C enbart morgontrafik till Medborgarplatsen
  • 443C dras in
  • 445C enbart morgontrafik, körs till Slussen
  • 446C dras in (istället större turtäthet på 446 till Medborgarplatsen)
  • 448C ersätts av L418 till Orminge
  • 480C enbart morgontrafik till Medborgarplatsen

Vill du planera din resa med kollektivtrafiken hänvisar vi till Reseplaneraren på SL:s webbplats.

Som gående kan man ta sig hela vägen till bussterminalen. Bilister och cyklister kommer att hänvisas till Folkungagatan längre österut. 

Bron monteras

Den nya bron kommer under fredagen eller lördag att skjutas på plats och monteras på sina stöd mellan Slussen och Gamla stan. Den 3400 ton tunga bron kommer att vridas över Stadsgårdsleden med bara cirka en meter till marken. Därför behöver vi rensa bort alla lyktstolpar och byggstaket inom området innan bron sätts på plats.

Efter att bron kommit på plats och Stadsgårdsleden öppnats igen är det fortfarande mycket arbete kvar med att färdigställa bron. Bron ska asfalteras, elinstallationer ska göras och ett antal olika kontroller ska utföras. Och gatorna runt bron ska förberedas för trafikomläggningen senare i höst.

Nyhet om den nya Slussbron. 

Alternativa vägar vid avstängningen

Här kan du se alternativa vägar under avstängningen för respektive trafikslag. Klicka på rubrikerna för att expandera listan. 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad