dcsimg

Stadsutveckling i Stockholm är en dragare

Foto: Stockholms stads exploateringskontor

Stadsutveckling i Stockholm väcker stort intresse hos beslutsfattare, närliggande branscher och bland forskare och studenter. Studiebesök kommer från alla världens hörn. Bland de internationella grupperna är det Europa och Asien som dominerar, men även många besök kom från USA under 2019. Flera länder från Sydamerika, Afrika och Mellanöstern finns också representerade.

Under 2019 tog studiebesöksverksamheten emot 12 000 personer fördelat på 650 besöksgrupper. Hälften av besöken tar Norra Djurgårdsstaden emot. Totalt sett är cirka 40 procent internationella besöksgrupper och 60 procent är svenska. De internationella besöken kom från över 60 länder.

Framförallt är det stadsutvecklingsprojekten Slussen och Hagastaden som har en förhållandevis stor andel svenska besökare. Det som lockar många internationella besöksgrupper är hållbarhetsarbetet i projekten Norra Djurgårdsstaden, Grow Smarter och Hammarby Sjöstad. Frågor om dagvatten- och avfallshantering, klimatanpassning och social hållbarhet är återkommande intresseområden.

– Från och med den 1 april 2020 kommer staden att ta betalt för studiebesök. Tidigare har det varit kostnadsfritt att göra ett besök. Undantag från betalning görs för bland annat studenter och besök som kommer genom eller från någon av Stockholms stads förvaltningar eller bolag, säger Martin Ottosson, ansvarig för besöksverksamheten på exploateringskontoret.

Sex stadsutvecklingsprojekt ingår i besöksmottagningen. Norra Djurgårdsstaden, Slussen, Hagastaden, Slakthusområdet, Hammarby Sjöstad och det EU-finansierade projektet Grow Smarter som leds av miljöförvaltningen.

Exploateringskontoret ansvarar för besöksmottagningen. Inom staden samarbetar främst besöksmottagningen med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, protokollsenheten på stadsledningskontoret och Invest Stockholm.

Läs mer om besöksverksamheten:
stockholm.se/studiebesok
stockholm.se/studyvisits

Uppdaterad