dcsimg

Trafikomläggning på Skeppsbron 5 mars

Under natten 4 - 5 mars kommer vi att flytta arbetsområdena på Skeppsbron. Vi ska utföra ledningsarbeten där trafiken går idag vilket innebär att cykel- och busstrafiken får flytta ut närmare vattnet med start torsdag morgon.

Mellan 5 - 15 mars ska den norrgående biltrafiken ta vägen via Skeppsbron. Södergående biltrafik ska köra via Munkbron som vanligt. Trafikvakter kommer att hjälpa bilister rätt under hela perioden, även nattetid. Under denna tiodagarsperiod ska vi utföra ledningsarbeten på Munkbroleden. När dessa arbeten är klara flyttar norrgående biltrafik tillbaka till Munkbron och spårviddshindren kommer tillbaka till Skeppsbron. 

Gångbanan på Skeppsbron går fortsatt längs husfasaderna. I de nya arbetsområdena som etableras på Skeppsbron kommer lednings- och gatuarbeten att utföras. Detta är förberedelser inför den nya brons invigning.

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad