dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen vecka 18

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbetena vecka 18. Ny information står i kursiv text.

Arbetstider i projektet

Vi utför arbeten som orsakar luftburet buller på vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00. Arbetena i berget som orsakar stomljud får utföras på vardagar från klockan 07.00 fram till 22.00.

Betongarbetena i Katarinaschaktet har fått utökade arbetstider, de kan nu pågå mån – sön kl. 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna. Då redovisar vi det här nedan.

Nattarbeten

I arbetet med att spränga för den nya bussterminalen i Katarinaberget sker transporter av bergmassor nattetid via Stadsgårdsleden. Detta görs för att inte störa trafiken under dagtid.

Helgarbeten

Vi har fått tillstånd av Miljöförvaltningen att utföra sprängningsarbetena i Katarinagaraget även lördagar. Arbetena får utföras kl. 09.00-17.00, sprängning sker klockan 10.00 och/eller 15.00. Första lördagen som borrning och sprängning utförs blir den 18 april. Tillståndet för helgarbeten gäller till augusti men det är oklart om hur länge tillståndet kommer att nyttjas.

I Katarinaschaktet kommer betongarbeten att pågå helger från april till sommaren, det är inte bullrande arbeten.

Ledningsarbeten vid Borgmästartrappan

Trappan är stängd vilket innebär att du får ta vägen runt huset för att komma ned till Stadsgården.

Nu har vi börjat gå in i ledningstunneln och river ut de gamla rören som finns däri. Rören ska saneras och avfallet kommer att pumpas ut till lufttäta behållare. Det är inte några bullrande arbeten. Eventuellt kan saneringsarbetet som kommer att pågå 1-2 månader att orsaka en del lukt. Det är inget som är farligt att andas in.

Till sommaren, eller eventuellt senare, kommer ett mindre sprängningsarbete att ta vid nedanför trappan.

Alla arbeten med Borgmästartrappan beräknas vara klara i slutet av 2020. Trappan kommer att öppnas för allmänheten 2023. 

Sprängningsarbeten för bussterminalen i Katarinaberget

Borrningarna och sprängningarna för bussterminalen i Katarinaberget utförs vardagar klockan 07.00-22.00.

Tunneldrivningen går framåt åt båda hållen. I den östra delen spränger man ut infartsrampen, både inifrån berget och utifrån Stadsgårdsleden. Sprängsalvorna i de västra delarna är mindre kraftiga på grund av närheten till vibrationskänsliga utrymmen, exempelvis tunnelbanan.

Framdriftskarta

Klicka här för att se bilden högupplöst.

Sprängningsarbeten i Katarinagaraget

Nu har sprängningar inne i Katarinagaraget startat för de framtida rulltrapporna och hisschakten ned mot bussterminalen. Dessa arbeten kommer att utföras ovanför de västra delarna av terminalen. Det kommer att vara små men många sprängsalvor som sprängs inom ett och samma område. De kommer främst att märkas av i lokaler och lägenheter i nära anslutning till Katarinagaraget.

Från och med lördag den 18 april pågår dessa arbeten även på lördagar klockan 9-17, med salvor klockan 10 och/eller 15. Arbetena ligger nära tunnelbanan, och för att minimera risken för påverkan på tunnelbanan har vi fått tillstånd att spränga helger.

Inom kort kommer vi att spränga ut ett ledningsschakt nedanför Katarinavägen, utanför öppningen till Katarinagaraget.Vid sprängning kommer spränggaserna ut genom tunnelöppningen på Katarinavägen. Det luktar som fyrverkerier och är ofarliga att andas in som förbipasserande.

Arbeten med infartstunnel på Stadsgårdsleden

Arbete pågår med att spränga ut infartstunneln och en utrymningsväg strax väster om infartstunneln. Salvorna ute på Stadsgårdsleden är korta men ganska högljudda. Trafiken på Stadsgårdsleden stoppas i cirka fem minuter i samband med sprängning. Sprängning vid Stadsgårdsleden utförs vardagar cirka klockan 10 och 14.

Arbeten med ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan är arbetet med att bygga ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen igång. Därför är Glasbruksgatan stängd för genomfart och en del av Klevgränd avspärrad. De moment inom dessa arbeten som orsakar luftburet buller kan komma att pågå vardagar klockan 07-19.

Ovanjordsprängningarna som sprängs rakt nedåt är till stor del klara. De beräknas pågå i några veckor till med en till två salvor per dag, sedan börjar vi spränga en tunnel snett nedåt mot bussterminalen. De bullrande arbetena inom detta arbetsområde beräknas pågå cirka 2-3 månader. Sedan startar betongarbeten i de utsprängda utrymmena.

Vid sprängning spärrar vi av gång-, cykel- och körbanorna i några minuter. Se på kartan nedan var flaggvakter stoppar trafiken vid sprängning:

  1. Gångtrafik Katarinavägen
  2. Biltrafik Katarinavägen
  3. Gångtrafk Glasbruksgatan
  4. Gång- och biltrafik Klevgränd 7-9
  5. Trappor till Höga stigen-Fiskarg.
  6. Entré Glasbruksgatan 36
  7. Trappa till Katarina kyrkobacke
  8. Gång- och biltrafik Glasbruksg. 38
  9. Gång- och biltrafik Katarinavägen

Arbeten vid Lokattens trappa & Katarinavägen

Renoveringen av trappan beräknas vara klar under 2020, och gatan ska öppnas upp för dubbelriktad trafik under hösten. Trappan och hissen öppnar för allmänheten först 2023.

Arbeten i Katarinaschaktet

I Katarinaschaktet, nedanför Ryssgården och Katarinavägen, pågår en mängd olika arbeten för att bygga upp Katarinavägen och omkringliggande ytor inför den stora trafikomläggningen i höst.

Vi fortsätter montera tält och utföra tätskiktsarbeten i tälten. De står i några veckor på respektive plats och flyttar sedan vidare. Syftet med tälten är att de tar bort lukt, fukt och buller från tätskiktsarbetena. Vi kommer närmsta tiden att använda så kallad MMA-primer igen vilket kan ge upphov till dålig/stark lukt, men det är inget som är farligt att andas in som förbipasserande.

Sedan tornkranen på Katarinavägen monterats ned måste vi ibland ta hjälp av en kranbil för att göra lyft. Vid dessa tillfällen smalnas tillfälligt gång- och cykelbanan mellan Katarinavägen och Ryssgården av.


Gång- och cykelbanan vid Katarinavägen smalnas av i 10-15 minuter vid lyft.

Arbeten vid Skeppsbron och Munkbron

På Skeppsbron pågår arbete med att bredda kajen. Bland annat utförs tätskiktsarbeten, betongarbeten och stödmurar samt stensättning. Det är arbeten som förbereder Skeppsbron inför huvudbrons invigning i höst.

Vid Munkbron är spontningen klar. Nu pågår arbete med montage och driftsättning av fjärrvärme, kanalisation och andra ledningar.

Sedan 9 april har arbetsområdet vid Slussplan utökats på grund av ledningsarbeten i körbanorna. Gång, cykel och vägytorna i området har förskjutits något. Läs mer i vår nyhet på trafiken.nu/slussen.

Arbeten i vattenområdet

I vattenområdet och vid Slussplan pågår arbeten för Slussens nya avbördningskanaler och slusskanal. Den stora sponten mitt emellan Slussen och Gamla stan är nu tät och tömd på vatten. Däri kommer den södra avbördningsluckan att byggas. Även delar av slusskanalen kommer att byggas där, resten av slusskanalen byggs på en annan plats och forslas hit till Slussen.

Arbeten vid Södermalmstorg och Hornsgatan

Arbetena vid Stadsmuseets norra gavel är klara. Nu har vi öppnat upp ytan mellan Hornsgatan och Ryssgården igen. På ytan bakom den nya tunnelbaneentrén pågår asfaltering och inom kort plattläggning.

Arkeologiska utgrävningar

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna på Arkeologikonsults webbplats slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad